Stora skolan

Gymnasium

Läs mer

Årskurs 7-9

Läs mer
Lilla skolan

Årskurs 1-6

Läs mer

Förskolan

Läs mer
Samskolan

Ansökan

Ansökningsinformation för nästa läsår finns på Samskolans ansökningssidor: Förskolan, Lilla skolan och Stora skolan.            

Lediga Tjänster

 

Om du vill vikariera på Samskolan, Polhem, Rudebecks eller Donner, fyll i ett formulär så kontaktar vi dig.

Lärplattformen

Lärplattformen (edu.samskolan.se) är en tjänst som integrerar frånvarohantering, omdömen i olika ämnen, schema, studieplanering, e-post och lagringsutrymme. Direktlänk till lärplattformen finns i sidhuvudet på hemsidan.

För mer information, driftstatus, kontohantering och FAQ, besök lärplattformens supportsida


samskolan.se

Göteborgs Högre Samskola är en fristående skola med cirka 1 600 elever från förskola till gymnasiet. Göteborgs Högre Samskola grundades 1901. Det unika med Samskolan är dess förankring i tradition och Montessoripedagogik i kombination med pedagogiskt nytänkande.


På Samskolan är det ”högt i tak”. Arbetet genomsyras av mångfald, av frihet under ansvar, av pedagogisk experimentlusta samt av tradition och förnyelse.
På Samskolan ges de praktisk-estetiska ämnena stort utrymme.
Verksamheten präglas av samförstånd, god sammanhållning och täta personliga kontakter mellan elever, elever och lärare och mellan skola och hem.

Med honnörsord som humanism, estetik, lust, kreativitet och nyskapande vill vi ge våra elever bästa möjliga plattform för att hantera livets utmaningar och tillgodogöra sig alla dess fantastiska möjligheter.

Verksamheten vid Samskolan omfattar förskola och förskoleklass (Förskolan) och grundskolans årskurs 1 - 6 samt fritidshem (Lilla skolan), med lokaler i villor på Viktoriagatan och Föreningsgatan. Grundskolans årskurs 7 - 9 och gymnasiet (Stora skolan) finns i lokaler på Stampgatan och Bältgatan. Gymnasieskolan erbjuder tre program: Naturvetenskapligt, Ekonomiskt och Samhällsvetenskapligt program.

 

Alumni

Studenter och gamla samskoliter!

Vi är tacksamma om Ni kan skicka oss kontaktuppgifter så ska vi börja lägga upp en alumnisida klassvis för "gamla" samskoliter. Du som gått eller går på samskolan får gärna fylla i ett formulär. Du kan också påminna andra Samskoliter som inte sett detta meddelande att lämna kontaktuppgifter och sedan skicka budkaveln vidare?

www.samskolan.se/alumni

Peter
Rektor

Sidan uppdaterades 15-08-28