kontakt ansokan

Ansökan – detaljer

Här söker du till Samskolan.

Ansökan för förskola, förskoleklass och grundskola

Läs noga igenom vad som gäller kring er ansökan och klicka sedan på länken längst ner som tar er till ansökningsformuläret.

Sökperiod

Under perioden 1 september – 1 januari går det varje år att göra ny ansökan och förnyad ansökan.

Antagning av nya elever

Inför varje nytt läsåret erbjuder vi cirka 20 platser till våra förskolor och cirka 25 platser till våra förskoleklasser.

Vi är en skola som just nu har två klasser av varje årskurs på lågstadiet och tre klasser av varje årskurs på mellanstadiet. På högstadiet har vi fem klasser av varje årskurs. Till årskurs 4 utökar vi med en klass varje år. Till årskurs 7 utökar vi med två klasser. Det gör att det är störst möjlighet att få plats i årskurs 4 och årskurs 7. Det är till årskurs 4 och 7 som vi gör nytt intag varje år. I övriga årskurser kan vi bara ta in nya elever om vi får elever som slutar på skolan.

Det är alltså störst chans att bli erbjuden plats till förskoleklass, årskurs 4 och 7.

Antagning till förskoleklass och årkurs 1

Vi tar in ca 50 elever varje år till vår förskoleklass. Ca 50 % av dessa går redan i Samskolans förskola och har förtur till platserna.
De elever som går i Förskoleklass på Samskolan har sedan förtur till skolår 1. Det är mycket ovanligt att någon elev från Förskoleklass tackar nej till placering i 1:an vilket innebär att det sällan görs något ytterligare intag till skolår 1.

Förnyad ansökan varje år

För att behålla sin plats i kön så måste man varje år förnya sin ansökan via vårt digitala formulär. Detta ansvarar du som vårdnadshavare för att komma ihåg. Det har dock ingen betydelse när under ansökningsperioden du förnyar din ansökan, då det är ditt första ansökningsdatum som gäller som ködatum.

Önskar börja i årskurs

För att vi på ett effektivt sätt skall kunna hantera vår kö så finns ett fält i ansökan som heter ”Önskar börja i årskurs”. Där väljer du, oavsett ålder på barnet, vilken årskurs du önskar att ditt barn ska börja på Samskolan. Du ska bara ansöka en gång per barn per år och då välja vilken årskurs du önskar.

Syskonförtur

Om barnet har ett syskon som går på skolan den terminen barnet ska börja tillämpas syskonförtur. Detta gäller bara upp till grundskolans årskurs 9, ej gymnasiet. Som syskon räknas syskon med minst en gemensam vårdnadshavare.

Ålder på barnet

Barnet kan få en plats tidigast från ett års ålder. Första ansökningsdag (ködatum) räknas som tidigast från det datum då ditt barn är 6 månader, men det går bra att söka oavsett ålder på barnet.

I de fall där ert barn går i annan årskurs än den för åldern naturliga, kontakta supporten via vårt supportformulär. Detta gäller t.ex. när ditt barn har hoppat över en årskurs eller går en årskurs under den för åldern naturliga.

Ködatum

Det första sökdatumet är det datum som blir ditt ködatum. Klockslaget för ansökan påverkar inte köplatsen.

Ansökningsformuläret

När du fyller i formuläret är följande punkter viktiga att tänka på

  • Vid annat än svenska personnummer. Kontakta oss via vårt supportformulär.
  • Röd ram markerar att något är fel ifyllt i formuläret
  • Syskonförtur gäller bara om man kryssar i rutan ”Syskon på skolan”
  • Adressuppgifter som anges i formuläret skall vara vårdnadshavarnas folkbokföringsadresser.
  • Var noggrann när du fyller i formuläret, särskilt vårdnadshavarens e-postadress. Kontrollera alla fält innan du klickar på ”Skicka”.

Ansökans giltighet

Om barnet har två vårdnadshavare måste båda vårdnadshavarnas uppgifter fyllas i. Om det i efterhand skulle upptäckas att en ansökan är gjord utan den andre vårdnadshavarens godkännande, ogiltigförklaras den ansökan och eventuell gammal köplats raderas.

Du som vårdnadshavare ansvarar för att alla uppgifter fylls i korrekt och att både barnets och vårdnadshavarnas personnummer stämmer.

Om man skulle missa att förnya sin ansökan eller tackar nej till en erbjuden plats vid ordinarie antagningstillfälle, förlorar man sin köplats. Betänk detta extra noga när du väljer vilken årskurs barnet önskar börja.

Bekräftelse och svar

När ansökan är inskickad sänds ett bekräftelsemejl till vårdnadshavare 1 och 2 via e-post. Det är därför helt avgörande att RÄTT e-postadress blir inskriven i formuläret. Mejlet innehåller en länk som man måste klicka på och sedan fylla i barnets personnummer igen. Det räcker att EN av vårdnadshavarna gör detta. När detta är gjort kommer ett nytt bekräftelsemejl att skickas till båda vårdnadshavarna. En viss fördröjning kan förekomma. Leta gärna i skräpposten ifall du saknar bekräftelse. Men om du saknar bekräftelse, kontakta vår support via vårt supportformulär.

Var noga med att spara dina bekräftelser då det är ditt kvitto på din ansökan.

Antagningsbesked skickas bara ut till de som valt rätt årskurs i förhållande till barnets ålder inför kommande läsår. Beskedet skickas ut runt den 1 feb varje år, men kan komma tidigare eller senare.

Välkommen med din ansökan/förnyad ansökan.

Länk till ansökan publiceras här den 1 sep 2024