personalen

Lärarna

Samskolan öppnade 1901, på Vasagatan 1 i Göteborg. Då, som nu, fanns alla åldrar av pojkar och flickor representerade, allt från förskolebarn till gymnasister.

Att arbeta som lärare på Samskolan innebär att arbeta med eleverna på individnivå. Det finns alltid tid och en känsla för att lägga det lilla extra för att det ska bli bra, allt från tid efter en lektion till tät kontakt för att hjälpa vidare med en uppgift. Som klassföreståndare har du ansvar för 15 elever och särskild tid på schemat för både handledning och klassråd.

Kunniga, utbildade och engagerade lärare

På Samskolan står utbildning och kunskap i centrum och därför är det viktigt att våra lärare både är kunniga, utbildade och engagerade. I ett läge där det i media ofta pratas om en generell lärarbrist i landet så är vi väldigt stolta över att veta att samtliga våra heltidsanställda lärare är examinerade och innehar lärarlegitimation. Dessutom finns det en inneboende vilja hos lärarna att varje elev skall kunna utvecklas så mycket som det går, och det är något vi tror smittar av sig. Det är inte ovanligt att man ser lärare sitta med enskilda elever för extra hjälp även utanför ordinarie skoltid. Tack vare SA­-systemet så lär eleverna heller inte bara känna den lärare de har i ett specifikt ämne, utan de har möjlighet att gå till andra pedagoger på SA-­tid för att få alternativa förklaringar. Det gör att nästan alla lärare känner till de flesta elever, och vise versa, vilket ger en dynamik och styrka i det dagliga arbetet. Dessutom, när en lärare av någon anledning är borta så sätts alltid alla resurser in för att hitta en bra vikarie, något som inte är självklart i dagens svenska skola.

Stor frihet och möjlighet till egen fortbildning

Lärarnas arbetssituation på Samskolan är olik den på de flesta andra skolor. De ekonomiska anslagen till ämnena är jämförelsevis stora, och lärarna får varje år både ekonomiska medel och tid avsatt för att bedriva egen fortbildning. Lärarna på Samskolan har dessutom betydligt större frihet att själva disponera sin tid utanför den schemalagda tiden, jämfört med de flesta andra svenska skolor. Frihet att utföra sitt arbete på sitt eget sätt och tron på att den enskilde gör sitt allra bästa är något som inte bara syns i pedagogiken gentemot eleverna, utan även mot personalen, vilket helt ligger i Samskolans tradition och tanke. På högstadiet och gymnasiet finns dessutom möjligheten för lärare att följa elever under hela sex skolår i de högre åldrarna. Det är unikt för vår skola och kan vara en stor styrka och trygghet för alla elever, men kanske i synnerhet för elever med särskilda behov. Varje år har vi dessutom några elever som tar studenten som har gått sina samtliga tolv skolår hos oss, och ibland även förskoleåren hos oss.

Lärarna är inte bara pedagoger utan även traditionsbärare

Vad gäller traditionerna blir lärarna på Samskolan med tiden inte heller enbart pedagoger utan även traditionsbärare. Det är visserligen ingenting man blir över en natt, men de traditionsbärande pedagogerna är mycket viktiga. Det kan handla om att spela aktiva roller vid Samskolans alla traditioner, aktiviteter, utflykter och olika utvecklingsarbeten. Att vara ”samskolit” är inte bara att vara elev på Samskolan, det är i högsta grad även att vara anställd.