Förskolan

På förskolan går barn som är mellan 1 och 5 år gamla,
tills de är redo att börja i förskoleklass.

Göteborgs Högre Samskola erbjuder förskola till barn som är mellan 1 och 5 år gamla. Barnen är uppdelade i förskolans olika grupper, beroende på hur gamla de är. I förskolan går barnen ända tills det är dags att börja i förskoleklass.

Björken, Eken, Lönnen och Kastanjen

Förskolan har idag ca 70 platser som är fördelade på fyra olika grupper benämnda Björken, Eken, Lönnen och Kastanjen. Björken är vår grupp för de allra yngsta barnen i åldrarna 1­-3 år. Där går det cirka 15 barn med sina tre lärare. Eken och Lönnen är våra förskolegrupper för barn mellan 2­-5 år respektive 3­-5 år. Grupperna har vardera cirka 16 barn och tre lärare. Kastanjen är vår förskolegrupp för barn mellan 4-­5 år. Gruppen har cirka 24 barn och fyra lärare.

Montessoriinspirerat arbetssätt

Vårt arbetssätt är Montessoriinspirerat och många av våra lärare är Montessorilärare eller under utbildning. I den Montessoriinspirerade miljön tar vi vara på barnens lust och förmåga till utveckling och lärande. Vi lägger mycket kraft på att barnen ska uppleva trygghet och tillit till lärare och kamrater och visa sin omgivning omtanke och respekt.

Vi jobbar på olika sätt med säkerhet i både ute- och innemiljö. På våra lekgårdar genomförs regelbundna säkerhetskontroller. Inomhus har vi skyddsronder för att upptäcka och åtgärda eventuella säkerhetsrisker. Dörrarna är utrustade med kodlås för att obehöriga ej ska få tillträde.

Det finns 3 gårdar i anslutning till förskolan som är anpassade efter förskolebarnens behov. Vi arbetar för att skapa en trygg, inspirerande och vacker arbetsmiljö. Barnen tränas i att ta ansvar för sitt eget arbete och för vår gemensamma miljö. Barnen har utelek minst en gång om dagen. Leken ges stort utrymme både inomhus och utomhus då barnen bearbetar sina intryck och tränar viktiga färdigheter. Det finns rikligt med material som inspirerar och utmanar barnens lärande.

ANSVARIG

ledning marie 2

Bitr. rektor & tjf. chef
Marie Hansson
Tel. 031 – 63 19 92
marie.hansson@samskolan.se

I förskolan

 • Grön Flagg

  Grön Flagg

  Samskolan har ”Grön Flagg”- certifikat, för att skapa ett varsamt förhållningssätt till oss själva och vår omgivande miljö

 • ”Varsam”

  ”Varsam”

  ”Varsam” kallar vi vårt värdegrundsarbete på Förskolan.

 • Inskolning

  Inskolning

  Inskolningstid i förskola är en tid då fokus ligger på att skapa trygghet för barn och föräldrar.