Samhällsprogrammet

Samskolan erbjuder inriktningen Samhällskunskap
med särskilt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter.

Samhällsvetenskapsprogrammet ger dig en stabil och bred grund att stå på inför dina fortsatta studier på högskola eller universitet. Genom programmets profil “Makten att förändra ­ demokratiseringsprocesser i Sverige och världen” kommer du få en djupare förståelse för samhället du lever i och din omvärld, både historiskt och idag.

Utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och i världen

Vi finns i en stimulerande miljö som sätter värde på din och dina kamraters rätt att uttrycka era tankar och funderingar. Du får utveckla dina kunskaper om samhällsförhållanden i Sverige och världen i övrigt, om samspelet mellan individ och samhälle, samt om hur människors livsvillkor varierar över tid och rum. Du får diskutera frågor om bland annat demokrati, kommunikation, etik, genus och miljö samt utveckla din förmåga att förstå vilka olika faktorer som påverkar möjligheterna att bygga ett hållbart samhälle.

Vi värderar de praktisk-­estetiska ämnena högt. Som elev på Samskolan läser du alltid kursen Idrott och hälsa 2, som garanterar dig Idrott varje vecka under hela din gymnasietid. Du läser dessutom alltid en 100­poängskurs i antingen Bild eller Musik där du själv väljer vilken du vill ha. Om du vill, får du även utöka ditt program genom att läsa 200 poäng extra, utöver dina ordinarie kurser.

På Samskolan erbjuds många valbara kurser. Du får bland annat möjlighet att välja:

 • Språk, fortsättningsspråk såväl som nybörjarspråk
 • Matematik upp till och med kurs 3
 • Många estetiska kurser
 • Fördjupningar inom olika områden

Samhällsprogrammet på Samskolan inriktar sig på samhällskunskap, med ett särskilt fokus på demokrati och mänskliga rättigheter. Profilen på programmet är “Makten att förändra ­demokratiseringsprocesser i Sverige och världen”. Varje årskurs genomsyras av ett tema inom profilen då vi gör besök utanför skolan och gästas av föreläsare. Vi genomför också resor tillsammans både i och utanför Sverige. Du får lära dig att se saker från andra perspektiv, problematisera din omvärld och diskutera förändringar och se lösningar på problem. Detta är programmet för dig som vill vara med och påverka världen omkring dig!

ANSVARIG

skolledning gunnel 2

Bitr. rektor
Gunnel Nordh
Tel. 031-63 19 14
gunnel.nordh@samskolan.se

LADDA HEM

Poängplan SA

GYMNASIET

 • Bild

  Runt om i Samskolans korridorer hittar man både tavlor och lerfigurer, gjorda av elever, som lyser upp elevernas tillvaro. På Samskolan får eleverna lära sig att skapa utifrån sina egna förutsättningar. Bild spelar en viktig roll i undervisningen på Samskolan, då det ger eleverna både en personlig och kunskapsbaserad utveckling.

  Läs mer om vår profil: Bild
  Bild

På samhällsprogrammet

 • Krakowresan

  Krakowresan

  Under våren åker våra två samhällsklasser på gymnasiet på studieresa till Krakow i Polen.

 • Indienresan

  Indienresan

  Några samhällsvetare får varje år möjlighet att åka till Indien som del av sitt Gymnasiearbete.

 • Stockholmsresan

  Stockholmsresan

  Alla gymnasieelever reser till Stockholm och besöker riksdagen, stadshuset, osv.