lasaret gy sa indien2

Traditioner

Indienresan

Några samhällsvetare i årskurs 3 får varje år möjlighet att åka till Indien som del av sitt Gymnasiearbete.

När eleverna kommer till Indien jobbar de med sitt gymnasiearbete som skall handla om frågor som berör problem, möjligheter och andra utmaningar som kan finnas i världens största demokrati. Anledningen till att vi har valt just Indien som besöksmål är av ovan nämnda orsaker, men också för att landet befinner sig i en annan del av demokratiseringsprocessen än vad Sverige gör. Det innebär andra typer av problem än vad vi är vana vid, men också andra lösningar. Vi hoppas att vi genom detta kan vidga elevernas perspektiv samt skapa ytterligare förståelse och empati för de problem som finns i världen.

Utöver dessa mer akademiska intressen vill vi även att ungdomarna skall träffa och interagera med människor från andra delar av världen och sprida denna kunskap vidare till sina skolkamrater så att de också får en del av utbytet.

Indienresan

Liknande traditioner