Styrelsen 2023

Styrelsen

Samskolans styrelse har cirka sex sammanträden per år varav ett är en strategidag. Uppdraget är helt ideellt och styrelsen består av föräldrar, personal och en representant från Göteborgs kommun.

Stefan Brocker
Ordförande

Tel: 070 977 76 87

stefan.brocker@msa.se

Krister Boëthius
Vice ordförande

Tel: 070 617 13 11 krister.boethius@headland.se

Peter Andiné

Ledamot

Sofia Appelgren

Ledamot

Oscar Boldt-Christmas

Ledamot

Rebecca Widsén

Ledamot

Per Carleö

Ledamot

Cecilia Hielte
Föräldraföreningens representant

Ingrid Holkert Svärd

Personalens representant (Lilla skolan)

Linda Jawette

Personalens representant (Stora skolan)