Naturprogrammet

Samskolan erbjuder den klassiska inriktningen naturvetenskap
som ger breda kunskaper med ett naturvetenskapligt och kreativt förhållningssätt.

Naturvetenskapsprogrammet på Samskolan ger dig rika möjligheter att utveckla dina resurser för livet efter gymnasiet. Utbildningen stimulerar många intressen och är meriterande för i stort sett alla yrken och vidare studier.

Utveckla ditt intresse för naturvetenskapliga frågeställningar

Vi finns i en stimulerande miljö som sätter värde på din och dina kamraters rätt att uttrycka era tankar och funderingar. Du får utveckla dina kunskaper om sammanhang i naturen, om livets villkor, om fysikaliska fenomen och skeenden om kemiska processer. Din nyfikenhet och kreativitet kommer att tas till vara på, och du blir tränad i din förmåga till analytiskt tänkande. Förståelse av naturvetenskap bygger på ett samspel mellan teori och praktisk erfarenhet. Därför kommer du ha mycket laborationstid i de naturvetenskapliga ämnena. Du kommer att få möjlighet att utveckla ditt intresse för naturvetenskapliga frågeställningar och ta del av aktuella forskningsrön.

Vi värderar de praktisk­estetiska ämnena högt. Som elev på Samskolan läser du alltid kursen Idrott och hälsa 2, som garanterar dig Idrott varje vecka under hela din gymnasietid. Du läser dessutom alltid en 100­poängskurs i antingen Bild eller Musik där du själv väljer vilken du vill ha. Om du vill, får du även utöka ditt program genom att läsa 200 poäng extra, utöver dina ordinarie kurser.

På Samskolan erbjuds många valbara kurser. Du får bland annat möjlighet att välja:

 • Två extra kurser i matematik
 • Bioteknik, Fysik 3 och andra naturvetenskapliga specialiseringar
 • Fortsättningsspråk såväl som nybörjarspråk
 • Fördjupningar inom många olika områden

Inriktningen naturvetenskap ger dig fördjupade kunskaper inom biologi, fysik, kemi och matematik. Detta är den “klassiska” naturvetenskapliga inriktningen som ger den bredaste behörigheten när det gäller eftergymnasiala studier.

ANSVARIG

skolledning gunnel 2

Bitr. rektor
Gunnel Nordh
Tel. 031-63 19 14
gunnel.nordh@samskolan.se

LADDA HEM

Poängplan NA

GYMNASIET

 • Bild

  Runt om i Samskolans korridorer hittar man både tavlor och lerfigurer, gjorda av elever, som lyser upp elevernas tillvaro. På Samskolan får eleverna lära sig att skapa utifrån sina egna förutsättningar. Bild spelar en viktig roll i undervisningen på Samskolan, då det ger eleverna både en personlig och kunskapsbaserad utveckling.

  Läs mer om vår profil: Bild
  Bild

På naturprogrammet

 • Abiskoresan

  Abiskoresan

  Samskolans naturtreor åker varje år till Abisko fjällstation. Eleverna vandrar till Trollsjön, bestiger Njulla och utforskar nationalparken.

 • Marinexkursion (Rörö)

  Marinexkursion (Rörö)

  Naturvetarna genomför en flerdagars marinexkursion på Rörö i årskurs 1.

 • Stockholmsresan

  Stockholmsresan

  Alla gymnasieelever reser till Stockholm och besöker riksdagen, stadshuset, osv.