profil stora idrott

Profiler

Idrott

Det är oerhört viktigt med fysisk aktivitet under uppväxtåren! På Göteborgs Högre Samskola har vi idrott och hälsa 100 minuter per vecka från högstadiet t.o.m årskurs 3 på gymnasiet. På gymnasiet så läser alla elever idrott och hälsa 1 och 2. Vanligt idag är annars att man bara läser idrott och hälsa 1. Mycket idrott på schemat kommer gynna eleverna – ­ både under och efter skoltiden.

Fysisk aktivitet ­ – för människans hälsa och välbefinnande

Kropp och själ går hand i hand. Detta är ett gammalt uttryck som fortfarande är lika angeläget. Det är till och med så att detta gäller i ännu högre grad idag jämfört med tidigare. All modern forskning visar på hur viktig fysisk aktivitet är för människans hälsa och välbefinnande. Genom träning och fysisk aktivitet förebygger du framtida livsstilsjukdomar så som diabetes, benskörhet och hjärt-­ och kärlsjukdomar. Om du inte belastar kroppen och skelettet under skolåren så kommer du alltid ha ett sämre utgångsläge gällande skelettets hållfasthet.

Rutiner och vanor skapas i uppväxtåren och bibehålls ofta livet ut

I stort sett alla värden i kroppen förbättras genom att börja träna. Idag har man kunnat påvisa att även hjärncellers nybildning i minnescentra förbättras genom träning. Lite slarvigt uttryckt skulle man kunna säga att ”du blir smartare av att träna”. Även om vår omvärld och våra arbeten har förändrats radikalt under de senaste 20­-30 åren, så är våra fysiska och psykiska behov exakt samma idag som för hundra år sedan. Människan är skapad för rörelse! Under uppväxtåren skapas rutiner och vanor som ofta bibehålls livet ut. Det är aldrig för sent att börja träna, men har du skapat goda vanor under skolåren är mycket vunnet. Rörelse är glädje!

Samskolans idrottsundervisning sker ofta utomhus i vår fantastiska natur

Vi måste återvinna vår förmåga att vistas ute i naturen. Dagens ungdomar reser ofta över halva jordklotet utan att ha upptäckt skogen i grannskapet. Vi idrottslärare, liksom kursplanen, betonar vikten och glädjen i utevistelser i vår fantastiska natur. För Samskolans del, som innerstadsskola, innebär detta en hel del undervisning i Skatåsterrängen, återkommande skidresor till Sunne, och den årliga vandringen längs Vildmarksleden som hela skolan deltar i. I undervisningen på högstadiet ingår även två friluftsdagar om året, en på vintern och en på våren.

Dagens elever är i mångt och mycket stressade över betyg och olika typer av bedömningar i och utanför skolan. Därför jobbar vi aktivt med avspänning och mental träning på idrottslektionerna. Förmågan att kunna slappna av och stressa ner är mycket viktig för våra elever, även långt utanför idrottssalen.

Det är kul med idrott! Glädje och skratt ger kraft och energi!

Kunskap är viktigt! Under idrottslektioner jobbar vi med att skapa förståelse för hur du utvecklar din fysiska och psykiska kapacitet i olika avseenden. Kropp och själ hänger samman. Inom skolidrotten jobbar vi ofta med grupprelaterad träning i olika former. Inom dessa grupper försöker vi att utveckla individen. Även om vi lever i ett digitalt samhälle så är förmågan att jobba tillsammans med andra människor mycket avgörande för din framtida kapacitet. Det är din individuella kapacitet som bedöms i olika sammanhang, men minst lika viktig är utvecklandet av den sociala förmågan. Det kan gälla allt ifrån lek, bollspel, gymnastik till musikprogram och dans. Vi har en speciell tradition på Samskolan där alla våra elever lär sig dansa olika folkdanser och uppträder inför släkt och vänner. Detta skapar en samhörighet bland eleverna som går över klassgränserna. Sist, men absolut inte minst: Det är kul med idrott! Glädje och skratt ger kraft och energi!