kontakt ansokan

Ansökan

Här får du reda på hur du söker till Samskolan.

Förskola och grundskola

Ansökan inför läsåret 2024/2025 är stängd. Besked om intagning skickas ut under första kvartalet 2024. Ansökan inför läsåret 2025/2026 öppnar den 1 sep 2024.

Gymnasiet

Ansökan till Samskolans gymnasium sker genom Göteborgsregionens antagningsnämnd, på samma sätt som till de kommunala skolorna. Kompletteringsansökan till gymnasiet efter reservantagningen sker via nedladdningsbara ansökningsblanketter, se längst ner på sidan.

Årskurs 1

Ansökan inlämnas på respektive grundskola enligt anvisningar från Göteborgsregionens gymnasieintagning.

Efter den 31 augusti kan man lämna in kompletteringsansökan direkt till Samskolan på speciell blankett.

Årskurs 2-3

Till innevarande läsår ansök direkt.

Till nästa läsår ansök senast den 1 maj.

Supportformulär


Digitalt informationsmöte

Gällande ansökan och antagning på Lilla skolan till förskola, förskoleklass och årskurs 1-6.
Nästa informationsmöte: 13 september kl. 18:00