livet sa

Självständigt arbete (SA)

Självständigt Arbete (SA) utvecklar elevens intresse för olika ämnen, samt elevens ansvar för sina studier.

Vid sidan av det breda kursutbudet på Samskolan vill vi också möta elevernas speciella behov och intressen. På Samskolan tränar vi våra elever i att ta eget ansvar och vara med och planera sin egen skolgång. Detta är kvalitéer som är ovärderliga att ha i framtiden.

SA (Självständigt Arbete) innebär att det, under fyra timmar per vecka, är upp till dig som elev att bestämma vad du vill jobba med och var du vill vara. Men det är inte lärarlöst – även under SA­passen arbetar du med lärare som finns till hands för att hjälpa till, stötta och inspirera.

Med SA utvecklar du ditt eget ansvar för dina studier

SA innebär att du antingen kan välja att jobba med det ämne som intresserar dig mest, eller det ämne du behöver lägga lite extra tid på. Du ges möjlighet att välja ett ämne med en lärare som hjälper dig när du behöver lite extra stöd, läxhjälp eller behöver komma i kapp i din kurs. SA är lektionstid med lärare och obligatorisk närvaro, men du bestämmer själv vilket ämne du vill arbeta med och vad du vill uppnå med SA-­passet. Detta innebär att du kan utveckla din kunskap i ett specifikt ämne, samtidigt som du utvecklar eget ansvar för dina studier.

Du får hjälp att komma igång med ditt SA­-arbete av din klassföreståndare. Under SA­-passen kommer du även träffa många skolkamrater, både i din klass och i andra klasser, då passen ligger på samma tid för alla årskurser.

Väljer du musik som SA­-ämne har eleverna möjlighet att, några gånger per termin, delta i elevkonserter och föreställningar. Dessa uppträdanden sker under SA­-passen och är öppna för alla elever.