Tillgänglighetsredogörelse

Här finns en tillgänglighetsredogörelse för samskolan.se och information om vad digital tillgänglighet är.

Vad är digital tillgänglighet?

Digital tillgänglighet innebär att ingen ska hindras från att använda digital service på grund av funktionsnedsättning. Till exempel ska innehållet vara lätt att läsa och förstå. Du ska också kunna ta del av innehållet, och utföra de tjänster som finns, oavsett om du behöver använda något hjälpmedel eller inte.

För samskolan.se gäller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Kraven i lagen är baserad på den internationella standarden för webbtillgänglighet, WCAG.

Tillgänglighetsredogörelse för samskolan.se

Samskolan.se lever i hög grad upp till de krav om webbtillgänglighet som finns i WCAG. Vår bedömning är att vi följer följande delar i riktlinjerna:

 • Innehållet presenteras i en meningsfull ordning för alla
 • Instruktioner är inte beroende av sensoriska kännetecken
 • Innehåll presenteras rätt oavsett skärmens riktning
 • Inte enbart färg används för att förmedla information
 • Flexibel layout som fungerar vid förstoring eller liten skärm
 • Tillräckliga kontraster i komponenter och grafik, text och bakgrund
 • Det går att förstora text och öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord
 • Text, och inte bilder, används för att visa text
 • Det är tydliga länkar och konsekvent navigation, struktur och utformning
 • Beskrivande rubriker och etiketter

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen samskolan.se inte är helt tillgängliga. De brister vi känner till presenterar vi på den här sidan. Vi arbetar hela tiden med att förbättra tillgängligheten. 

För alla redaktionella fel kollar vi upp vilka sidor felen är på och rättar dem kontinuerligt. Redaktionella fel är sådant som fel rubrikordning eller länkar utan länktext. Vi utbildar också alla redaktörer för att minska på mängden fel.

Allmänna brister

 • På en del sidor används inbäddade tjänster som inte har utvecklats av Göteborgs Högre Samskola och som inte följer tillgänglighetsprinciperna fullt ut. Detta gäller till exempel vissa sociala medier-plugin.
 • Det finns filmer på webbplatsen som inte är syntolkade. Vår ambition är att åtminstone erbjuda samma information i text i anslutning till filmen.
 • På ett antal sidor som visar kartor uppfyller vi inte minimivärdet för färgkontrast.

För dig som använder skärmläsare

 • Vissa bilder på samskolan.se saknar eller har filnamnet som en alternativ text. Det innebär att den som använder ett skärmläsningsverktyg går miste om eller får begränsad informationen i dessa bilder.
 • Inbäddade filmer saknar ofta textalternativ i form av titel.
 • Vissa länkar saknar länktext.
 • Vissa rubriker saknar innehåll.
 • Innehåll kommer inte i en meningsfull ordning, vilket kan bero på felaktig ordning på rubrikerna på sidan.

Externa tjänster

För externa tjänster som vi hänvisar till från samskolan.se, till exempel närvarosystem och lärplattform, så hänvisar vi till tillgänglighetsredogörelserna på respektive tjänsts webbplats.

Så har vi testat tillgängligheten

Vi använder automatiska verktyg för att upptäcka tillgänglighetsproblem (t ex SEO-verktyg) och vi gör även manuella granskningar av webbplatsen.

Denna tillgänglighetsredogörelse publicerades den 20 oktober 2023.

Om du har synpunkter på tillgängligheten

Vi arbetar löpande med att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Lämna gärna dina synpunkter om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att samskolan.se inte uppfyller lagens krav.

Lämna dina synpunkter till Göteborgs Högre Samskola

Du är välkommen att skicka in dina frågor eller synpunkter till info@samskolan.se.

Kontakta tillsynsmyndigheten

Det är Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, som är tillsynsmyndighet. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och anmäla det.