ledningsgruppen 2023

Ledningsgruppen

Skolledningen, med sina tydligt definierade roller, verkar för att upprätthålla en hög utbildningsnivå, samt en trivsam miljö på skolan.

Erik Svensson

Skolchef och verksamhetsansvarig
Övergripande ansvar.
Telefon: 031-63 19 01
erik.svensson@samskolan.se
Mottagning efter överenskommelse.

Erik

Carl-Johan Cronblad

Planeringschef
Ansvar för IT, vaktmästeri och fastighet.
Telefon: 031-63 19 04
E-post: carljohan.cronblad@samskolan.se

Calle

Katarina Lundqvist

Kökschef
Ansvar för skolmaten på Stora och Lilla skolan.
Telefon: 031-63 19 07
katarina.lundqvist@samskolan.se

Katarina

Kremena Nikolaeva

Ekonomi och HR
Ansvar för löner, fakturor, bokföring, avtal och personalfrågor.
Telefon: 031-63 19 05
kremena.nikolaeva@samskolan.se

Kremena

Elin Yngve

Administrativ chef
Ansvar för administration och skolbibliotek, samt ledningsstöd för statsbidrag och ekonomihantering.
Telefon: 031-63 19 05
elin.yngve@samskolan.se

Elin

Rektorer på Lilla skolan

LG Lilla

Cecilia Persson

Biträdande rektor och chef för elevhälsan
Ansvar för grundskolan åk 4-6 och EHT.
Telefon: 031-63 19 61
cecilia.persson@samskolan.se

Karin Skiöldebrand

Biträdande rektor
Ansvar för grundskolan åk 1-3 och fritids.
Telefon: 031-63 19 62
karin.skioldebrand@samskolan.se

Marie Hansson

Biträdande rektor och tjf. chef
Ansvar för förskolan och förskoleklass.
Telefon: 031-63 19 92
marie.hansson@samskolan.se

Rektorer på Stora skolan

LG Stora

Gunnel Nordh

Biträdande rektor
Ansvar för gymnasiet Na, Sa, Ek.
Telefon: 031-63 19 14
gunnel.nordh@samskolan.se

Robert Lindberg

Biträdande rektor och pedagogisk utv. ledare
Ansvar för grundskolan åk 7-9, klasserna a och b samt SPRINT.
Telefon: 031-63 19 03
robert.lindberg@samskolan.se

Roz Lind

Biträdande rektor
Ansvar för grundskolans åk 7-9, klasserna c, d och e.
Telefon: 031-63 19 02
roz.lind@samskolan.se