Mellanstadiet

Mellanstadiet är samlingsnamnet för årskurs 4, 5 och 6.
Mellanstadiet har sina lokaler i villorna på Föreningsgatan.

De tre sista åren på Lilla skolan går eleverna på mellanstadiet. På mellanstadiet har vi tre klasser med cirka 27 elever i varje klass i vardera årskurs 4, 5 och 6.

Under sin tid på mellanstadiet möter eleverna fler lärare och fler ämnen. Förutom sin klasslärare har eleverna särskilda övningslärare i slöjd, musik och idrott och från årskurs 6 också ämneslärare i hemkunskap, moderna språk och i delar av NO-­ämnena. I årskurs 6 läser eleverna en eftermiddag och en förmiddag i veckan på Stora skolan, på Stampgatan 13. Detta ger eleverna tillgång till Stora skolans resurser och det blir också en introduktion till miljön på Stora skolan. Från årskurs 6 läser eleverna också sitt andra främmande språk: spanska, franska eller tyska.

Mellanstadietiden är en häftig tid i livet

Eleverna på mellanstadiet tar ett allt ökande ansvar för sina egna studier. Man börjar förstå på riktigt hur saker och ting hänger ihop, man börjar kunna formulera sig, inte bara ha egna åsikter om saker och ting utan också motivera dem. Man börjar också utveckla en ökad förståelse för kamrater och att alla fungerar på olika sätt. Mer och mer börjar man sätta sig in i hur andra tänker och fungerar, och varför. Man börjar utveckla sin förmåga till empati. Det är en av de viktigaste förmågorna att ha med sig i livet. Att lära sig vara en kompis som bryr sig om andra är något som kanske är svårt att skriva i en meritförteckning, men som är en säker väg till framgång i livet. Goda relationer­ hemma, på jobbet och på fritiden­ är viktigare än någonting annat.

Eleverna lägger grunden till sitt “kunskapshus”

Det är på mellanstadiet eleverna lär sig att inte längre bara arbeta med de saker i skolan som är kul, utan också med de saker som de ibland upplever som jobbiga och svåra. Kunskaper bygger man precis som ett hus med en gammaldags stengrund. Varje arbetspass och stund när eleverna läser, räknar eller tränar med något praktiskt, är som att lägga en sten till sin husgrund och grunden är det viktigaste i varje bygge. Det är nu som eleverna på allvar bygger sitt ”kunskapshus”.

Montessori­inspirerad pedagogik

De flesta av lärarna är dubbelutbildade vilket innebär att de har såväl akademisk examen som Montessorilärarexamen och vårt arbetssätt är också starkt inspirerat av Montessoripedagogiken.

ANSVARIG

Cecilia scaled 1

Biträdande rektor
Cecilia Persson
Tel. 031 – 63 19 61
cecilia.persson@samskolan.se

 • Elevmedverkan

  I Läroplanen LGR 11, kapitel 2.3 Elevernas ansvar och inflytande står att läsa ”De demokratiska principerna att kunna påverka, och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever skall ges inflytande över utbildningen” samt ”Informationen och formerna för elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad”. På Samskolan tar sig detta bland annat uttryck i…

  Läs mer om vår profil: Elevmedverkan
  Elevmedverkan

På mellanstadiet

 • Musikfestival

  Musikfestival

  En kvällsföreställning och en morgonföreställning med samtliga elever i sexan på Lorensbergsteaterns scen. Häftigt!

 • Tårtkavalkad

  Tårtkavalkad

  I maj pryds förbindelsegången med en färgsprakande kavalkad av de för ögat och gommen mest lockande kreationer man tänkas kan.

 • Månadens konstnär

  Månadens konstnär

  Den oändliga raden av Månadens konstnärer på Lilla skolan.