fred duva

Traditioner

Mänskliga rättigheter

Samskolan har stort fokus på arbetet med mänskliga rättigheter. På skolgården står den kända ”Non-Violence”-skulpturen och vi är en Amnestyskola. Vi uppmärksammar även FN-dagen och Förintelsens minnesdag.

Lilla skolan inledde Samskolans Non-Violence-projekt 2014 med en stor fredsmanifestation, och Stora skolan deltar sedan 2017. Läs mer om Samskolans non-violence-engagemang här.

Non violence

Sedan 2016 har gymnasiet ett samarbete med Amnesty. Det innebär att vi dels får fortbildning av lärare, dels får material som vi kan använda i undervisningen för elever. Därtill får vi besök av föreläsare och en engagerad elevgrupp – Amnestygruppen. Ungdomarna får jobba återkommande med Amnestymaterialet under alla sina tre år på gymnasiet, vilket innebär debattartiklar, debattmatch, petcha kutcha, tematiska arbeten, litteraturstudier med mera.

Amnesty

Liknande traditioner