Samskolan erbjuder en varierad utbildning som stimulerar alla sinnen. Olika slags aktiviteter är därför både ett viktigt och vanligt inslag i undervisningen. Vi gör allt från att utforska närområdet med de yngre barnen till att besöka omvärlden med de äldre eleverna.

Tillsammans firar vi högtider, anordnar konserter, upptäcker naturen, gör utflykter/utmarscher, idrottar, reser och mycket mycket mer. Med aktiviteterna vill vi inspirera, utmana och ge våra elever nya upplevelser som vi tror är viktiga pusselbitar för en givande och lärorik skoltid. Vi tar alla till oss kunskap på olika sätt, och genom att anordna olika sorters aktiviteter tar vi ett steg i
rätt riktning för att möta våra elevers olika behov, samtidigt som de har roligt!