profil lasaret gy eup

Traditioner

EUP

Samskolan har deltagit i EUP (Europeiska ungdomsparlamentet) sedan några år tillbaka och har haft stora framgångar och har gått vidare till stora EUP-­arrangemang i Amsterdam, Stockholm, Istanbul och Abrantes.

Fokus ligger på aktuella europeiska politiska frågor

Moderorganisationen European Youth Parliament, förkortat EYP (www.eyp.org) grundades i Fontainebleau i Frankrike 1987 och då ursprungligen som ett samarbete mellan en fransk och en tysk skola. Sedan dess har organisationen växt och har nu verksamhet i så gott som alla europeiska länder, däribland Sverige. EUP är en religiöst och politiskt obunden organisation som engagerar tusentals ungdomar i hela Europa. Fokus för verksamheten ligger på aktuella europeiska politiska frågor. Den svenska uttagningen sker i två led, dels en regional uttagning och för de skolor som går vidare blir det även en nationell uttagning. Minst 4 skolor väljs ut att representera Sverige på EUP-­arrangemang runt om i Europa.

Att delta i EUP med Samskolan är öppet för alla elever på Samhällsprogrammet årskurs 1 och 2. De elever som vill vara med får delta i en debatt där en jury bestående av lärare på skolan plockar ut fyra elever som bildar Samskolans delegation. Fokus ligger på att debattera aktuella europeiska frågor. Debatterna följer EU-­parlamentets debattregler och sker uteslutande på engelska eller franska. Inför debatten delas eleverna in i utskott som diskuterar en aktuell politisk fråga som rör EU och därefter skriver samman en resolution med förslag på lösningar som tas upp för debatt.

Spetsade kunskaper i samhällskunskap och engelska

Att delta i EUP-­sessioner ger väldigt mycket, bland annat spetsade kunskaper i samhällskunskap och engelska, samt god erfarenhet av att debattera och att tala inför andra. Vi har både nuvarande och gamla elever i den nationella och lokala styrelsen, och vi har elever som har deltagit privat på sin fritid i sessioner ute i Europa. Att delta i EUP är såväl roligt som bildande och givande. Dessutom skaffar sig eleverna goda nätverk, utvecklar sina ledaregenskaper och får ett bra tillägg till sina CV:n.