Grundskolan

På Samskolans grundskola går det cirka 850 elever.
Klass 1­-6 går på Lilla skolan på Föreningsgatan 15, och klass 7-­9 går på Stora skolan på Stampgatan 13.

Grundskolan innefattar låg-, mellan- och högstadiet. Här får eleverna träna på att ta ansvar för och planera sin egen studiegång, baserat på ålder och förmåga. Eleverna får en levande utbildning där de praktiska och estetiska ämnena ges stort utrymme.

Grundskolan på både Lilla och Stora skolan

Samskolans grundskola är fördelad på både Lilla och Stora skolan där klass 1­-6 går på Lilla skolan på Föreningsgatan 15, och klass 7­-9 går på Stora skolan på Stampgatan 13. Eleverna i årskurs 6 har undervisning på Stora skolan två halvdagar i veckan, för att de ska lära känna sina nya lokaler i god tid innan de ska börja i sjunde klass. Eleverna på grundskolan får ta del av en montessoriinspirerad pedagogik där ambitionen är att få aktiva, självständiga och ansvarstagande elever.

SÖK TILL SAMSKOLAN

Samskolan tar emot ansökningar till förskolan, förskoleklass och grundskolan.
Välkommen med er ansökan!

TRADITIONER

Samskolan jobbar aktivt för att erbjuda en så varierande och inspirerande undervisning som möjligt. En del av det arbetet innebär att vi flyttar ut undervisningen utanför klassrummet. Det stärker både inlärningen och gemenskapen mellan eleverna.

 • Lägerskola

  Lägerskola

  För att våra sjuor ska få möjlighet att lära känna varandra så åker alla klasser i årskursen iväg på en lägerskola.

 • Månadens konstnär

  Månadens konstnär

  Den oändliga raden av Månadens konstnärer på Lilla skolan.

 • Vildmarksleden

  Vildmarksleden

  Det är inte varje dag man tar en promenad i skogen och träffar på troll eller älvor som spelar flöjt.

 • Identitetsdagen (SA-dagen)

  Identitetsdagen (SA-dagen)

  På Identitetsdagen bjuder niorna in släkt och vänner och presenterar sitt arbete från läsåret.

 • Idrottsdagar

  Idrottsdagar

  Fysisk aktivitet spelar en stor roll på Samskolan – ett sunt sinne kompletteras bäst av en sund kropp.

 • Vårsång

  Vårsång

  Den traditionella Vårsången med mösspåtagning, manskör och vårtal.

 • Djur i världen

  Djur i världen

  Eleverna i förskoleklassen är i en ålder då de är mycket nyfikna på sin omvärld och de har arbetat med temat ”Djur i världen”.

 • Niornas lunch

  Niornas lunch

  Det är en högtidlig och glad stämning när niorna samlades för lunch tillsammans med sina lärare i slutet av läsåret.

 • SA-konserter

  SA-konserter

  På Stora skolan finns som elev möjlighet att delta i konserter under skoltid, det som kallas SA-konserter.

 • Elevmedverkan

  I Läroplanen LGR 11, kapitel 2.3 Elevernas ansvar och inflytande står att läsa ”De demokratiska principerna att kunna påverka, och vara delaktig ska omfatta alla elever. Elever skall ges inflytande över utbildningen” samt ”Informationen och formerna för elevernas inflytande skall anpassas efter deras ålder och mognad”. På Samskolan tar sig detta bland annat uttryck i…

  Läs mer om vår profil: Elevmedverkan
  Elevmedverkan