Grundskolan

På Samskolans grundskola går det cirka 850 elever.
Klass 1­-6 går på Lilla skolan på Föreningsgatan 15, och klass 7-­9 går på Stora skolan på Stampgatan 13.

Grundskolan innefattar låg-, mellan- och högstadiet. Här får eleverna träna på att ta ansvar för och planera sin egen studiegång, baserat på ålder och förmåga. Eleverna får en levande utbildning där de praktiska och estetiska ämnena ges stort utrymme.

Grundskolan på både Lilla och Stora skolan

Samskolans grundskola är fördelad på både Lilla och Stora skolan där klass 1­-6 går på Lilla skolan på Föreningsgatan 15, och klass 7­-9 går på Stora skolan på Stampgatan 13. Eleverna i årskurs 6 har undervisning på Stora skolan två halvdagar i veckan, för att de ska lära känna sina nya lokaler i god tid innan de ska börja i sjunde klass. Eleverna på grundskolan får ta del av en montessoriinspirerad pedagogik där ambitionen är att få aktiva, självständiga och ansvarstagande elever.

SÖK TILL SAMSKOLAN

Samskolan tar emot ansökningar till förskolan, förskoleklass och grundskolan.
Välkommen med er ansökan!

TRADITIONER

Samskolan jobbar aktivt för att erbjuda en så varierande och inspirerande undervisning som möjligt. En del av det arbetet innebär att vi flyttar ut undervisningen utanför klassrummet. Det stärker både inlärningen och gemenskapen mellan eleverna.

 • Vårsång

  Vårsång

  Den traditionella Vårsången med mösspåtagning, manskör och vårtal.

 • SA-dagen

  SA-dagen

  På Identitetsdagen bjuder niorna in släkt och vänner och presenterar sitt arbete från läsåret.

 • Lussedansen

  Lussedansen

  I mitten av december har Samskolan Lussefest med Lussedans.

 • Niornas lunch

  Niornas lunch

  Det är en högtidlig och glad stämning när niorna samlades för lunch tillsammans med sina lärare i slutet av läsåret.

 • Månadens konstnär

  Månadens konstnär

  Den oändliga raden av Månadens konstnärer på Lilla skolan.

 • Lägerskola

  Lägerskola

  För att våra sjuor ska få möjlighet att lära känna varandra så åker alla klasser i årskursen iväg på en lägerskola.

 • Idrottsdagar

  Idrottsdagar

  Fysisk aktivitet spelar en stor roll på Samskolan – ett sunt sinne kompletteras bäst av en sund kropp.

 • Vildmarksdagen

  Vildmarksdagen

  Det är inte varje dag man tar en promenad i skogen och träffar på troll eller älvor som spelar flöjt.

 • Mänskliga rättigheter

  Mänskliga rättigheter

  Samskolan har stort fokus på arbetet med mänskliga rättigheter.

 • Idrott

  Alla barn och ungdomar mår bra av fysisk aktivitet och rörelse. Under barn- och ungdomsåren lägger man grunden för sin framtida hälsa och framtida motionsvanor. Därför är det viktigt att vi försöker erbjuda en så bred aktivitetsbank som vi bara kan för att chanserna till att eleven ska hitta något som den gillar och passar…

  Läs mer om vår profil: Idrott
  Idrott