lasaret fsk djur i varlden

Traditioner

Djur i världen

Eleverna i förskoleklassen är i en ålder då de är mycket nyfikna på sin omvärld, och det vill vi ta vara på. Djur är alltid fascinerande, och genom att lära sig mer om djur i världen så lär man sig också så mycket mer. Ni ska nedan få följa hur en av våra tre förskoleklassgrupper har, under ett helt år, arbetat med temat ”Djur i världen”.

Ämnesövergripande arbete

avslutning 96

I förskoleklassen arbetar vi så ämnesövergripande som möjligt! Under förskoleklassåret vill vi på ett lustfyllt och lekfullt sätt lära känna vår omvärld. Det är viktigt att vi anpassar oss efter elevernas förmåga. Vi vill att alla sinnen skall vara engagerade i arbetet. Genom att ha samma tema hela året har eleverna hittat trygga rutiner i arbetet, och lärarna har kunnat variera arbetssätt och infallsvinklar. Ibland vill eleverna arbeta tillsammans i mindre grupper, och ibland större, och det har vi också kunnat tillgodose i arbetet. Under läsåret 2015-­2016 har en av de tre grupperna i förskoleklassen arbetat med temat ”Djur i världen”.

Eleverna lär sig om djur och natur och utvecklas i det svenska språket

avslutning 102

Målsättningen med temat har varit att eleverna i förskoleklassen ska lära sig samarbeta, lära sig ännu mer om vår natur, våra världsdelar, utvecklas i det svenska språket och också utvecklas inom bild och form. Anledningen till att vi valde djur i världen är att det är ett område som elever i den här åldern ofta är mycket intresserade av och har vissa förkunskaper kring. Det finns också rikligt med material för alla att fördjupa sig i och lära av, som böcker, bilder och filmer. Vi delade upp detta stora område genom att arbeta med ett djur i veckan. Vi har haft tre undergrupper; djur på land, djur i vatten och djur i luften. Vi har gjort ett urval av djur med typiska och specifika egenskaper som vi ville veta mer om. Arbetet med djuren har också lett oss vidare till en hel del omvärldsorientering, då fakta kommer till oss via geografi, historia, biologi och zoologi. Eleverna har bearbetat materialet på olika sätt.

Till exempel har de alla gjort tre tavlor till vart och ett område under läsåret som har hängt uppe i klassrummet och berikat skolmiljön. Varje undergrupp har också dokumenterats i en egen bok som färdigställts efter avslutat arbete. I boken har texter och bilder bundits ihop till spännande läsning.

Arbetet har fått nya impulser genom besök på stadens museum

Varje vecka har det varit en spänd förväntan bland eleverna när veckans djur har avslöjats. Vi har tillsammans tittat på film för att se levnadsvillkoren för det aktuella djuret, och också fått geografikunskaper om var djuret lever. Efteråt har vi tillsammans gjort en sammanfattning av fakta som vi erövrat tillsammans. Också böcker har använts med bra illustrationer. Det har inspirerat eleverna till att göra illustrationer till det egna faktabladet och tavlan, som hela tiden tillförts nya motiv. Arbetet har också fått nya impulser genom besök på stadens museum. Genom att lyssna, berätta för varandra, läsa i böcker och skriva har även språket och ordförrådet fått mycket träning. Bild har också varit ett frekvent inslag varje vecka med olika tekniker som akvarell, vaxkritor och ”klipp och klistra” med färgat papper.

Eleverna har utvecklats och gjort stora framsteg i sitt avbildande av djur. Tavlorna vi har i klassrummet är eleverna väldigt stolta och nöjda över, och alla har ändå lyckats få ett individuellt uttryck. Sammantaget har eleverna fått ett ökat intresse och förståelse för djuren i vår omvärld. Förhoppningsvis har också lusten och nyfikenheten tagits tillvara, en resurs för framtiden.

Temat ”Djur i världen” har varit ett årslångt arbete för eleverna i förskoleklassen. Ämnet har engagerat dem, tränat dem på många olika slags färdigheter och skapat en samhörighet i gruppen. Deras kunskap om omvärlden har ökat och de har fått en god start inför de kommande åren i grundskolan.

Djur i världen

Liknande traditioner