Ekonomiprogrammet

Samskolan erbjuder inriktningarna ekonomi och juridik och
fokuserar på hållbar utveckling och ett kreativt förhållningssätt.

Ekonomiprogrammet på Samskolan ger dig en stabil grund inom det samhällsvetenskapliga området med fokus på ekonomi och juridik, inför dina fortsatta studier på högskola eller universitet. Du får utveckla dina kunskaper om samhällsekonomi, företagsekonomi, entreprenörskap och juridik men också om hur människor tänker, känner och handlar.

Få en helhetssyn på ekonomiska förhållanden

Vi finns i en stimulerande miljö som sätter värde på din och dina kamraters rätt att uttrycka era tankar och funderingar. Profilen med humaniora och kreativitet ger en helhetssyn på ekonomiska och samhälleliga förhållanden historiskt och internationellt samt ett kreativt förhållningssätt.

Vi värderar de praktisk-­estetiska ämnena högt. Som elev på Samskolan läser du alltid kursen Idrott och hälsa 2, som garanterar dig Idrott varje vecka under hela din gymnasietid. Du läser dessutom alltid en 100-­poängskurs i antingen Bild eller Musik där du själv väljer vilken du vill ha. Om du vill, får du även utöka ditt program genom att läsa 200 poäng extra, utöver dina ordinarie kurser.

På Samskolan erbjuds många valbara kurser. Du får bland annat möjlighet att välja:

 • Språk, såväl fortsättningskurser som nybörjarspråk
 • Många estetiska kurser
 • Fördjupningar inom olika områden
 • Matematik upp till kurs 3

Ekonomiprogrammet har två inriktningar. Du väljer inriktning preliminärt inför år 2. Inriktningen ekonomi ger kunskaper inom företagsekonomiska områden som redovisning, kalkylering och marknadsföring. Inriktningen ger också färdigheter i att starta och driva ett företag. Inriktningen juridik ger kunskaper om rättsordningens betydelse i ett demokratiskt samhälle och hur den påverkas av internationell rätt. Du läser bland annat affärsjuridik, filosofi och psykologi. Genom våra samarbetsavtal med näringslivet får du tillfälle att möta branschmänniskor både i och utanför skolan som kommer att ge dig en unik inblick i hur ekonomer och jurister arbetar.

ANSVARIG

skolledning gunnel 2

Bitr. rektor
Gunnel Nordh
Tel. 031-63 19 14
gunnel.nordh@samskolan.se

GYMNASIET

 • Idrott

  Det är oerhört viktigt med fysisk aktivitet under uppväxtåren! På Göteborgs Högre Samskola har vi idrott och hälsa 100 minuter per vecka från högstadiet t.o.m årskurs 3 på gymnasiet. På gymnasiet så läser alla elever idrott och hälsa 1 och 2. Vanligt idag är annars att man bara läser idrott och hälsa 1. Mycket idrott…

  Läs mer om vår profil: Idrott
  Idrott

På ekonomiprogrammet

 • Ekonomiresan

  Ekonomiresan

  Ekonomiresan sker tidigt första terminen på ekonomiprogrammet: Öströö fårfarm, Faktum och Gekås.

 • SM i juridik

  SM i juridik

  På Samskolan läses tre kurser i juridik och på den sista kursen genomförs tävlingsmomentet Skol-­SM i juridik.

 • Ung Företagsamhet (UF)

  Ung Företagsamhet (UF)

  Samskolan har en stark tradition av Ung Företagsamhet (UF) i vår undervisning.