88248460 10157677750235225 5072828762849017856 o 1

Traditioner

Ekonomiresan

Ekonomiresan sker tidigt första terminen på ekonomiprogrammet. Då besöker vi och lär känna tre helt olika typer av verksamheter, Öströö fårfarm, Faktum och Gekås. Lika viktigt som att lära känna de olika verksamheterna, är att eleverna får tillfälle att lära känna varandra och sina lärare lite bättre under resan.

Vi har en ambition på ekonomiprogrammet att erbjuda eleverna ”samverkan med verkligheten” för att fördjupa och öka kunskaper och förståelse. Ekonomiresan är också kopplad till studierna, främst i kursen företagsekonomi 1. Där vi bland annat tränar på affärsidé och olika typer av företagande, hur företagsekonomiska modeller kan användas på olika sätt och diskuterar samhällspåverkan och nytta. Ekonomiresan brukar avslutas med en het och engagerad debatt, där eleverna får ikläda sig rollen och representera något av de företag vi besökt.

Ekonomiresan

Liknande traditioner