omsamskolan ff

Föräldra- och stödföreningen

Sveriges äldsta aktiva föräldraförening finns på Göteborgs Högre Samskola och finns till för alla familjer som har barn på skolan, hela vägen från förskolan till gymnasiet. Stödföreningen verkar för att stödja skolan och dess pedagogiska verksamhet.

Föräldraföreningen på Göteborgs Högre Samskola är en ideell och oberoende förening för alla familjer som har barn på skolan, hela vägen från förskolan till gymnasiet. Det är med stolthet vi säger att Föräldraföreningen på Göteborgs Högre Samskola är Sveriges äldsta aktiva Föräldraförening! Den startade redan 1908!

Vi arbetar för att stärka och förenkla kommunikationen mellan elever, skola och föräldrar

Vi vill verka för att våra barn ska få växa upp i en stabil och trygg skolmiljö, och vi vill på olika sätt aktivt bidra till att skapa den. Vi gör det genom en rad olika aktiviteter som ytterst syftar till att stärka och förenkla kommunikationen mellan elever, skola och föräldrar. Vi tror att samverkan mellan skola och föräldrar är lika grundläggande som viktiga faktorer för att ge eleverna en möjlighet att må och prestera bra i skolan.

Föräldraföreningen träffar regelbundet skolans ledning, vilket ger oss en möjlighet att förmedla och lyfta viktiga frågor som föräldrarna vill att vi tar upp. Dessutom är vi representerade i Samskolans styrelse. I början av varje termin så anordnar vi klassföräldramöten där vi presenterar Föräldraföreningen och informerar om vårt arbete och vad det innebär att vara klassförälder. Skolans rektorer är alltid med på dessa möten. Varje år så arrangerar vi även föreläsningar som skolans föräldrar blir inbjudna till. Exempel på teman har varit alkohol och droger, mobbning, säkerhet på nätet, läxor, kost och träning. Vi driver också specifika projekt som känns angelägna, exempelvis om elevernas språkbruk i skolan och trafikprojekt i skolans närmiljö.

Centrala ledord för vårt arbete är varsamhet, ansvar, trygghet och respekt

“Utan föräldrar inga barn. Utan barn inga elever – och ingen skola. Det säger allt om hur viktiga föräldrarna är i skolverksamheten! I synnerhet som ung elev är det svårt att formulera sig kring skola och skolformer, undervisningsmetoder och läroplaner. Då måste mina föräldrar föra min talan – ställa krav, komma med frågor, föreslå förändringar.” ­ Utdrag från Samskolans ordbok som togs fram 1996 med syfte att förmedla en känsla av skolans övertygelse. (Finns att läsa i sin helhet här)

Centrala ledord för vårt arbete är varsamhet, ansvar, trygghet och respekt. För oss är det viktigt att våra barn kan lita på att vi vuxna finns, att vi stöttar och guidar dem på bästa sätt. Både vi föräldrar och skolan ska ge dem de verktyg och möjligheter som gör att de kan växa upp till ansvarsfulla vuxna som kan sätta gränser. Föräldraföreningen drivs av föräldrar för föräldrar. Om ni har frågor och funderingar kring oss och vår verksamhet, är ni varmt välkomna att höra av er på: foraldraforeningen@samskolan.se.

Vi som arbetar i Föräldraföreningens styrelse i år är:

 • Cecilia Hielte Kallenberg, ordförande
 • Monika Selvin, sekreterare
 • Krister Boëthius, kassör
 • Mia Bremer
 • Tina Frey
 • Robert Johnsson
 • Karolin Rosengren
 • Sara Wallenstam
 • Julia Norinder, revisor
 • Jennie Fidler, valberedning
 • Christoffer Meyer, valberedning

Stödföreningen

Samskolans stödförening startades 1956 för att samla in pengar till lärarna som på den tiden inte fick någon lön under sommarlovet. Numera verkar vi för att stödja skolan och dess pedagogiska verksamhet. Tack vare föräldrar, gamla elever och andra som värnar om skolan får vi in pengar till Stödföreningen. Detta sker genom medlemskap och eventuella bidrag till föreningen, vilka båda är helt frivilliga.

Alla medel som kommer Stödföreningen tillhanda går oavkortat till skolan och dess verksamhet. Som exempel har vi kunnat bistå skolan med multimediautrustning i klassrummen,  Montessorimaterial, klassuppsättningar av datorer, ett större antal Ipads, litteratur, datorer och skrivare till biblioteket, material till gymnastiken, bidrag till både slöjd­ och musiksalar, möbler till elevernas uppehållsrum samt kontinuerliga inköp och renovering av folkdräkter.

Tillsammans hjälper vi skolan göra det den redan gör bra, ännu bättre!

Du kan nå oss på e-postadressen stodforeningen@samskolan.se.