omsamskolan ff

Föräldra- och stödföreningen

Sveriges äldsta aktiva föräldraförening finns på Göteborgs Högre Samskola och finns till för alla familjer som har barn på skolan, hela vägen från förskolan till gymnasiet. Stödföreningen verkar för att stödja skolan och dess pedagogiska verksamhet.

Föräldraföreningen

Föräldraföreningen på Göteborgs Högre Samskola är en ideell och oberoende förening för alla familjer som har elever på skolan, hela vägen från förskolan till gymnasiet. 

Vi arbetar för att stärka och förenkla kommunikationen mellan elever, skola och föräldrar/vårdnadshavare

Föräldraföreningen på Göteborgs Högre Samskola startade redan 1908 och är därmed Sveriges äldsta aktiva Föräldraförening. Vi vill verka för att våra barn ska få växa upp i en stabil och trygg skolmiljö, och vi vill på olika sätt aktivt bidra till att skapa den. Vi gör det genom en rad olika aktiviteter som ytterst syftar till att stärka och förenkla kommunikationen mellan elever, skola och föräldrar/vårdnadshavare. Vi tror att samverkan och dialog mellan skola och familj är grundläggande som viktiga faktorer för att ge eleverna en möjlighet att må bra och prestera väl i skolan.

Föräldraföreningen träffar regelbundet skolans ledning, vilket ger oss en möjlighet att förmedla och lyfta frågor. Dessutom är vi representerade i Samskolans styrelse.

Till återkommande aktiviteter hör:

 • Knytkalas för ÅK 4 och 7 samt gymnasiet ÅK 1 i samband med terminsstart
 • Möten med alla klassföräldrar, där skolans rektorer är med och vi informerar om vad det innebär att vara klassförälder.
 • WhatsApp-grupper för föräldrar/vårdnadshavare till elever i alla klasser
 • Olika sociala aktiviteter för att möjliggöra nätverkande och underlätta dialog
 • Föreläsningar. Exempel på teman har varit självledarskap, alkohol och droger, mobbning, säkerhet på nätet, läxor, kost och träning.
 • Specifika projekt som känns angelägna, exempelvis om språkbruk i skolan och trafikprojekt i skolans närmiljö.
 • Klädbytardagar
 • Skobytardagar innan lussedansen
 • Årsmöte (Information och dokument från tidigare årsmöten finns på Skooler).

Centrala ledord för vårt arbete är varsamhet, ansvar, trygghet och respekt

Föräldraföreningen drivs av föräldrar för föräldrar. Centrala ledord för vårt arbete är varsamhet, ansvar, trygghet och respekt. För oss är det viktigt att våra barn kan lita på att vi vuxna finns, att vi stöttar och guidar dem på bästa sätt.

Om ni har frågor och funderingar kring oss och vår verksamhet, är ni varmt välkomna att höra av er på: foraldraforeningen@samskolan.se.

Styrelse

 • Cecilia Hielte Kallenberg, ordförande
 • Monika Selvin, sekreterare
 • Agneta Siljekil, kassör
 • Tina Frey
 • Robert Johnsson
 • Karolin Rosengren
 • Arthur Zachau

Revisor

 • Julia Norinder

Valberedning

 • Jennie Fidler
 • Christoffer Meyer

Stödföreningen

Samskolans stödförening startades 1956 för att samla in pengar till lärarna som på den tiden inte fick någon lön under sommarlovet. Numera verkar vi för att stödja skolan och dess pedagogiska verksamhet. Tack vare föräldrar, gamla elever och andra som värnar om skolan får vi in pengar till Stödföreningen. Detta sker genom medlemskap och eventuella bidrag till föreningen, vilka båda är helt frivilliga.

Alla medel som kommer Stödföreningen tillhanda går oavkortat till skolan och dess verksamhet. Som exempel har vi kunnat bistå skolan med multimediautrustning i klassrummen,  Montessorimaterial, klassuppsättningar av datorer, ett större antal Ipads, litteratur, datorer och skrivare till biblioteket, material till gymnastiken, bidrag till både slöjd­ och musiksalar, möbler till elevernas uppehållsrum samt kontinuerliga inköp och renovering av folkdräkter.

Tillsammans hjälper vi skolan göra det den redan gör bra, ännu bättre!

Du kan nå oss på e-postadressen stodforeningen@samskolan.se.