Högstadiet

På högstadiet får eleverna en bred och
stabil grund inför kommande gymnasiestudier.

Roligt att du är nyfiken och vill veta mer om vår skola. Här kan du läsa vad vi har för förväntningar på dig som elev och hur vi arbetar på Samskolan. Vi vill att du som elev på Samskolan ska vara nyfiken och engagerad, aktiv och självständig och därigenom bli väl rustad för fortsatta studier och yrkesliv.

Samskolans vision innefattar områdena pedagogik, bemötande, långsiktighet.

I vår pedagogik utgår vi från en lärandesyn där vi vill att du är nyfiken, ställer frågor, gör val, utför undersökningar. I det använder vi en fras från skolans start för över hundra år sedan: Anden och handen. Det innebär praktiskt utförande, estetisk verksamhet och egna undersökningar.

I ordet bemötande finns det som vi kallar för Samandan. Den betyder att vi bemöter alla med respekt och omsorg om varandra.

Till sist långsiktighet, där vi använder frasen: tradition och förnyelse. Vi har våra traditioner för att skapa Samanda, gemenskap och få er att känna omsorg om varandra och skolan.

På Samskolan får du förutom de ordinarie skolämnena en kurs i retorik, där du lär dig att tala inför en grupp. Fyra timmar i veckan kan du själv välja vilket ämne som passar dig att studera just då. Det kallas för SA – självständigt arbete. Hos oss undervisas du av välutbildade lärare i välutrustade ämneslokaler. Du kommer under dina tre år läsa sjutton olika ämnen mot målen i årskurs nio. Du kommer att ges möjligheter att läsa om samtliga i år nio för att visa dina färdigheter.

Årskurs 7

För att du snabbt ska få möjlighet att lära känna dina nya klasskamrater när du börjar i sjunde klass anordnar vi introduktionsdagar i augusti, och en heldag i naturen då vi vandrar en sträcka av Vildmarksleden. Utöver det åker sjuorna på lägerskola med sina lärare i början på terminen. Till lägerskolan åker vi klassvis och sover borta en natt. Där har vi två dagar fyllda med spännande aktiviteter för att svetsa samman klassen och dig i gruppen.

Under resten av årskurs 7 fortsätter vi att arbeta med din klass för att bygga upp samandan samt kring studieteknik och strategier för hur just du lär dig bäst.

Årskurs 8

Under årskurs 8 utgår vi ifrån ”humanism och varsamhet” ur skolans vision. Syftet är att inkludera och ha individen i fokus. Vi tror på din förmåga och eget ansvar att påverka din utbildning, dig själv och din omvärld. Du ges möjlighet att under två veckor vara ute på en arbetsplats i detta syfte.

Ett särskilt arbetsområde är ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel). Syftet är att du ska känna dig trygg med att kunna ta rätt beslut i svåra frågor.

Föreläsningar, utmarscher och workshops så som filmskapande är några av aktiviteterna som vi gör tillsammans för att du ska kunna utforska omvärlden för det samhälle som vi alla lever i.

Årskurs 9

Vi fortsätter i årskurs 9 att arbeta vidare med inkludering och med individen i fokus. Nyckelord som ledarskap, kunskapsutveckling och kreativitet är viktiga för oss.

SA-tiden ägnas åt fördjupning och kunskapsutveckling, där ni gör tematiska arbeten som sedan visas och föredras för era föräldrar. Begreppet Anden och handen är viktigt för oss att du lär dig vad det innebär här på Samskolan. Vi vill ge dig de bästa förutsättningar som finns för vidare studier och vi vet att du kommer att bli väl förberedd.

ANSVARIGA

Roz 1

Bitr. rektor
Roz Lind
Tel. 031-63 19 02
roz.lind@samskolan.se

Robert 1

Bitr. rektor
Robert Lindberg
Tel. 031-63 19 03
robert.lindberg@samskolan.se

 • Lärande

  Ända sedan år 1901 har lärande, och tankar kring lärande, stått i fokus på Samskolan. Arbetet med individens praktiska och teoretiska kunskapsutveckling är, och har alltid varit, det absolut viktigaste för oss.

  Läs mer om vår profil: Lärande
  Lärande

På högstadiet

 • Mänskliga rättigheter

  Mänskliga rättigheter

  Samskolan har stort fokus på arbetet med mänskliga rättigheter.

 • SA-dagen

  SA-dagen

  På Identitetsdagen bjuder niorna in släkt och vänner och presenterar sitt arbete från läsåret.

 • Idrottsdagar

  Idrottsdagar

  Fysisk aktivitet spelar en stor roll på Samskolan – ett sunt sinne kompletteras bäst av en sund kropp.

 • Jul- och våravslutningarna

  Jul- och våravslutningarna

  Samskolans stora och högtidliga avslutningar blir minnen för livet.

 • SA-konserter

  SA-konserter

  På Stora skolan finns som elev möjlighet att delta i konserter under skoltid, det som kallas SA-konserter.

 • Lussedansen

  Lussedansen

  I mitten av december har Samskolan Lussefest med Lussedans.

 • Vildmarksdagen

  Vildmarksdagen

  Det är inte varje dag man tar en promenad i skogen och träffar på troll eller älvor som spelar flöjt.

 • Niornas lunch

  Niornas lunch

  Det är en högtidlig och glad stämning när niorna samlades för lunch tillsammans med sina lärare i slutet av läsåret.

 • Lägerskola

  Lägerskola

  För att våra sjuor ska få möjlighet att lära känna varandra så åker alla klasser i årskursen iväg på en lägerskola.