lasaret stora sa konsert

Traditioner

SA-konserter

På Stora skolan finns som elev möjlighet att delta i konserter under skoltid, det som kallas SA-konserter.

På både högstadiet och gymnasiet kan man välja att läsa tilläggskurser i musik, både inom ramen för sina vanliga kursval eller som utökade kurser (gymnasiet). På högstadiet är dessa konserter oftast i ett projekt för SA-arbetet och presenteras i samband med SA-dagen, men det händer att de får egna tillfällen på det som kallas för ”Röda Torget” också. På gymnasiet har man inom ramen för kurserna Ensemble 1 och Ensemble 2 fyra konserter per år, oftast två i aulan och två på ”Röda Torget”. Två konserter brukar vara helt fria vad gäller låtval, men två brukar vara styrda med ett tema (de senaste åren har det varit exempelvis ”country”, ”one-hit-wonders”, ”Way Out West” och mash-ups). Ibland gör skolan också konserter utanför de egna husen, exempelvis på Lilla Samskolan, och vi har också haft samarbeten med andra gymnasieskolor såsom Rudebecksgymnasiet och Hulebecksgymnnasiet.

Arkivbilder

,

SA-konserter

Liknande traditioner