Student24

Nyheter

Samskolans elever utför många olika typer av arbeten och projekt, såväl teoretiska, praktiska, som estetiska. Inom ramen för våra utbildningar genomförs även ett flertal resor och gästföreläsare bjuds in – gärna gamla elever som gått på skolan.

Stora som små projekt i olika utformningar ingår i alla elevers utbildning, oavsett ålder, och utförs både inomhus och utomhus. Projekten syftar till att inspirera och stimulera elevernas kreativa förmåga, samt att träna eleverna i att samarbeta, ta ansvar och att planera.