Student24

Samskolans elever utför många olika typer av arbeten och projekt, såväl teoretiska, praktiska, som estetiska. Inom ramen för våra utbildningar genomförs även ett flertal resor och gästföreläsare bjuds in – gärna gamla elever som gått på skolan.

Stora som små projekt i olika utformningar ingår i alla elevers utbildning, oavsett ålder, och utförs både inomhus och utomhus. Projekten syftar till att inspirera och stimulera elevernas kreativa förmåga, samt att träna eleverna i att samarbeta, ta ansvar och att planera.