Klagomålshantering och visselblåsarfunktion

Vi är måna om att göra rätt och att upprätthålla våra medarbetares, samarbetspartners och allmänhetens förtroende för oss och vår verksamhet. Vi vill därför göra allt vi kan för att upptäcka och hindra eventuella missförhållanden i vår verksamhet så tidigt som möjligt. Det är av vikt att särskilja funktionen för klagomålshantering från visselblåsarfunktionen, där den senare rör allvarliga missförhållanden. Definitionen av allvarliga missförhållanden, är att det ska röra sig om missförhållanden som är av intresse för allmänheten och som kan innebära olaglig aktivitet. Andra synpunkter hanteras alltså under skolans klagomålsfunktion.

Instruktion för klagomålshantering

I de fall Ni har synpunkter på verksamheten som inte rör allvarliga missförhållanden enligt definitionen ovan följer ni instruktionen (se länk) och skickar in ett klagomål.

Instruktion för visselblåsarfunktion

Sedan sommaren 2023 ska offentliga arbetsgivare med minst 50 anställda och privata arbetsgivare med minst 250 anställda ha en intern visselblåsarfunktion. Från och med den 17 december 2023 gäller kravet även för privata arbetsgivare med minst 50 anställda.

Innan visselblåsarfunktionen används är tanken att man först ska slå larm internt eller att det ska vara tydligt att man inte kommer att nå framgång om man gör det. Visselblåsarlagen ersätter inte reglerna kring meddelarfrihet och meddelarskydd.

Rapporter som inkommer via visselblåsartjänsten går till skolchef eller styrelseordförande som avgör om de är lämpliga att utreda ärendet eller om den fortsatta hanteringen av rapporten ska överlämnas till en annan oberoende part. Detta kan till exempel vara fallet om ärendet berör en av mottagarna. Det är viktigt att visselblåsaren skyddas och därför sker detta via en särskild funktion i ett slutet system (Qnister).

Genom visselblåsartjänsten kan du vara helt anonym när du lämnar din visselblåsning. Din rapport kommer att vara krypterad och inga IP-adresser kan spåras.

För att säkerställa din anonymitet – tänk på följande: Använd inte företagets dator eller nätverk. Skriv av den här länken och skriv in i din webbläsare: https://whistle.qnister.com/Samskolan.