livet

Livet på Samskolan

På Samskolan präglas vardagen och tillvaron av lust, glädje och kreativitet.

Vi vill att varje elev ska känna en trygghet och en glädje att komma till skolan varje dag. Vi arbetar mycket med att skapa en trygg och inkluderande gemenskap där alla kan känna tillhörighet.

Samskolan – en skola för alla

På Samskolan är alla välkomna. Här går 1­-åringar likväl som 18-­åringar, vissa elever stannar i 3 år och vissa läser hos oss genom hela sin skolgång. Möjligheterna är många. Oavsett vilken ålder eleverna befinner sig i, eller hur många år de stannar hos oss på Samskolan, är det en tid som sätter avtryck i deras liv. Mycket händer med eleverna under den tid de spenderar hos oss. De utvecklas som människor, kamrater och samhällsmedborgare. De lär sig att tänka kritiskt och ifrågasätta. Att omvärdera och utmana sina tankar och uppfattningar, och att skapa och vara kreativa. Det är en otroligt viktig tid i elevernas liv, en tid som ofta ligger till grund för hela deras resa genom livet. För oss på Samskolan är det en otroligt fin uppgift vi har­ att få följa, guida och leda eleverna på rätt väg. Att se varje individ, och anpassa miljön och utbildningen efter just deras förutsättningar är något som vi arbetar med dagligen och tar på största allvar.

En trygg skolgång präglad av nyfikenhet och engagemang

Livet på Samskolan ser lite olika ut beroende på vilken period i livet som eleven spenderar hos oss. Det finns dock några gemensamma nämnare som alla elever får ta del av. Samskolan har en tolerant och accepterande miljö som välkomnar oliktänkande, där alla kan känna gemenskap och tillhörighet. Vi har välutbildade och exceptionellt engagerade lärare som ofta lägger den där extra tiden och kraften på elevernas utbildning och personliga utveckling som verkligen gör skillnad. Eleverna får ta del av olika aktiviteter, högt och lågt, som bidrar till den nyfikenhet som är så viktig att ha i framtiden. Våra aktiviteter verkar även för en god sammanhållning och ett tryggt klimat bland eleverna och deras lärare. Vi rör oss i lokaler som andas historia och samtidigt lever upp till alla moderna och tekniska krav. Vi värdesätter högt våra estetiska och praktiska ämnen, då vi tycker det är viktigt att stimulera elevernas alla förmågor och kunskaper. De får själva hjälpa till att planera sin undervisning eftersom vi uppmuntrar eleverna att lära sig att planera och ta eget ansvar. Vi erbjuder även deltagande i över 100-­åriga traditioner som Lussedanser, Vårsånger och Utmarscher.

Livet på Samskolan är svårt att sammanfatta i några få stycken. Däremot vet vi, baserat på vår långa historia och erfarenhet, att Samskolan sätter avtryck på våra elevers liv. Våra elever lämnar oss med en högkvalitativ utbildning i ryggen och med en nyfikenhet att ge sig ut och fortsätta upptäcka världen, ofta tillsammans med nyfunna vänner för livet.

 • GEMENSKAPEN

  Gemenskapen

  Ensam kan du inget göra, ensam kan jag inget göra – tillsammans är vi oslagbara, du, jag och alla de andra!

  Läs mer: Gemenskapen
 • SKOLMILJÖN

  Skolmiljön

  Samskolan erbjuder stora och fräscha lokaler, som är väl anpassade till elevernas behov och förutsättningar.

  Läs mer: Skolmiljön