elevhalsan

Elevhälsan

Skolledningen, med sina tydligt definierade roller, verkar för att upprätthålla en hög utbildningsnivå, samt en trivsam miljö på skolan.

Christine Werner

Leg läkare, skolläkare
Mottagning efter överenskommelse med skolsköterskorna.

doctor

Årskurs f-6 (Lilla skolan)

Malin Berggren

Leg sjuksköterska, skolsköterska
Ansvar: årskurs f-6
Telefon: 031-63 19 69
malin.berggren@samskolan.se
Mottagning efter överenskommelse.

doctor

Signe Bolander

Skolkurator, socionom
Ansvar: årskurs f-6
Telefon: 0729-305627
signe.bolander@samskolan.se
Mottagning efter överenskommelse.

doctor

Årskurs 7-9 och gymnasiet (Stora skolan)

Marina Melander

Leg sjuksköterska
Ansvar: årskurs 7-9
Telefon: 031-63 19 06
marina.melander@samskolan.se
Mottagning efter överenskommelse.

doctor

Jenny Ödqvist Pettersson

Leg sjuksköterska
Ansvar: gymnasiet
Telefon: 031-63 19 12
jenny.pettersson@samskolan.se
Mottagning efter överenskommelse.

elevhalsan 1

Karin Aspelin

Kurator, socionom
Ansvar: åk 7-9
Telefon: 031-63 19 55
karin.aspelin@samskolan.se
Mottagning efter överenskommelse.

doctor

Maria Rundeús

Kurator, socionom
Ansvar: gymnasiet
Telefon: 031-63 19 13
maria.rundeus@samskolan.se
Mottagning efter överenskommelse.

kurator small