elevhalsan

Elevhälsan

Skolledningen, med sina tydligt definierade roller, verkar för att upprätthålla en hög utbildningsnivå, samt en trivsam miljö på skolan.

Årskurs 7-9 och gymnasiet (Stora skolan)

Marina Melander

Leg sjuksköterska
Ansvar: årskurs 7-9
Telefon: 031-63 19 06
marina.melander@samskolan.se
Mottagning efter överenskommelse.

doctor

Jenny Ödqvist Pettersson

Leg sjuksköterska
Ansvar: gymnasiet
Telefon: 031-63 19 12
jenny.pettersson@samskolan.se
Mottagning efter överenskommelse.

elevhalsan 1

Karin Aspelin

Kurator, socionom
Ansvar: åk 7-9
Telefon: 031-63 19 55
karin.aspelin@samskolan.se
Mottagning efter överenskommelse.

doctor

Maria Rundeús

Kurator, socionom
Ansvar: gymnasiet
Telefon: 031-63 19 13
maria.rundeus@samskolan.se
Mottagning efter överenskommelse.

kurator small

Peter Adolfsson

Leg läkare, skolläkare
Mottagning efter överenskommelse med skolsköterskorna.

doctor