omsamskolan samarbeten

Non Violence

I en tid som präglas av oro både i vår omvärld och i vårt närområde så är Samskolan oändligt stolta över att nu kunna vara en del av Non Violence-familjen.

Under läsåret 2014/15 genomförde eleverna på Lilla skolan ett stort Non-­Violence-projekt. Projektet rörde samtliga barn och elever vid skolan och kulminerade i en stor fredsmanifestation den 4 juni 2015. En fredsmanifestation där elevernas egenmålade skulptur och den på gatan placerade stora bronsskulpturen, ”The knotted gun – in memory of John Lennon” avtäcktes. Från och med oktober 2017 deltar även Stora skolan i fredsprojektet. 

Läs mer om Samskolans Non-Violence-projekt:

  • LILLA SKOLAN

    Non-Violence på Lilla
  • STORA SKOLAN

    Non-Violence på Stora