omsamskolan

Om Samskolan

Kunskap och bildning, tradition och förnyelse, anden och handen, teori och praktik.
Välkommen till Samskolan – Sveriges bästa skola!

 • VÅR HISTORIA

  Vår historia

  Samskolan var först i Sverige med att låta flickor och pojkar gå i samma klass.

  Läs mer: Vår historia
 • LÄRARNA

  Lärarna

  Samskolans pedagogik drivs av välutbildade engagerade lärare.

  Läs mer: Lärarna

Att gå i skolan är elevernas arbete. I skolan skall man lära sig så mycket som möjligt, det är det det går ut på. Alla människor lär sig på olika sätt, gemensamt är dock att alla måste lära sig själva. Man kan få hjälp men skall det bli något riktigt lärande måste man ta ansvar för lärandet själv.

För att lära sig själv krävs att man blir medveten om sina styrkor och svagheter, vilket innebär att man lär sig om hur man lär.

Vi vill optimera förutsättningarna för alla barn och elever på skolan

På Samskolan syftar allt vi gör till att optimera förutsättningarna för alla skolans barn och elever, för att de ska kunna lära sig så mycket som möjligt. Detta gäller såväl kunskaper i ämnen som kunskaper om hur man lär. Vi vill att våra elever när de lämnar skolan skall vara förberedda för alla de kända och okända utmaningar som väntar dem på den fortsatta livsresan. Vi vill att de äger den obrutna nyfikenheten och passionen i sökandet, lusten att upptäcka nytt. Vi vill att de äger otåligheten att aldrig slå sig till ro med det de tror sig veta. Vi vill att de äger självreflektionen och förmågan att se sig själva i förhållande till andra. Vi vill att de äger det kompromisslösa sanningssökandet och modet att stå upp för det de tror och vet. Vi vill att de ständigt skall hålla överskridandets perspektiv öppet. Vi gör därför vad vi kan för att förvirra det välkända, bryta upp det invanda och därigenom få våra elever att se med nya ögon för att kunna orientera sig i de ständigt nya landskapen och sammanhangen.

Vi gör allt vi kan för att förbereda våra elever på det oförberedda!

Ett personligt engagemang och ett lustfyllt lärande

Vi har välutbildade och hängivna lärare. Vi har välutrustade och inbjudande lokaler och miljöer. Vi har ett rikligt och varierat utbud av läromedel. Vi växlar mellan teoretiskt och praktiskt arbete och lägger stor tonvikt vid de praktiska och estetiska ämnena. Vi genomför utmarscher och studieresor och knyter band med både nära och avlägsna skolor och verksamheter. Vi har ett personligt engagemang i varje elev och vi betonar vikten av det lustfyllda lärandet, av den livgivande nyfikenheten och slutligen av att vi gör det tillSAMmans.

På vår skola värdesätter vi högt att våra elever, förutom att få gedigna ämneskunskaper och goda kunskaper om hur man lär sig, också bär med sig den obrutna nyfikenheten på livet när de lämnar vår skola. Med detta i bagaget står de väl rustade inför framtidens alla utmaningar. Vi vet att våra elever bär med sig detta när de lämnar Sveriges bästa skola, och för det är vi stolta!

På Samskolan vill vi:

 • Vara öppna för det nya i vår omvärld samtidigt som vi vill slå vakt om våra traditioner
 • Söka nya former för lärande och utveckling
 • Öka elevernas inflytande och elevernas medverkan
 • Öka kontakten med andra skolor i Sverige genom ömsesidiga studiebesök
 • Lära känna andra länder och kulturer genom elevutbyte och elevsamarbete

På Samskolan vill vi slå vakt om

 • Vår öppna och tillåtande atmosfär
 • Det personliga förhållandet mellan alla på skolan

SAMARBETEN

Vinge

Vinge

På Samskolans Ekonomiprogram, juridisk inriktning har skolan förmånen att samarbeta med Vinges- och Mannheimer Swartlings advokatbyråer.

Mannheimer Swartling

Mannheimer

Samarbetet innebär föreläsningar på skolan, möjlighet till projekt på byråerna samt erbjudande om att göra sitt examensarbete med hjälp av handledare på resp byrå.

Amnesty

Amnesty

Amnestys modell ”Skola för mänskliga rättigheter” utgår från såväl internationella förklaringar och konventioner som den svenska skolans styrdokument.

Chalmers

Chalmers

Studiebesök och gästföreläsningar.

Eventful

Eventful

Eventful hjälper Samskolan att bygga integrationslösningar för Office 365, Skola24, Skooler och Adela.

EUP

EUP

Europeiska UngdomsParlamentet (EUP) Sverige är en partipolitiskt och religiöst obunden organisation som utgör ett forum för öppen och fördomsfri debatt.

Grön Flagg

GronFlagg

Grön Flagg är ett pedagogiskt verktyg som Håll Sverige Rent erbjuder till förskolor och skolor som vill jobba för en hållbar värld.

Göteborgs Universitet

GU

Studiebesök och gästföreläsningar.

Kulturrådet

Kulturradet

Genom bidrag från Kulturrådet – Skapande skola kan Göteborgs Högre Samskola arbeta ännu mer estetiska lärprocesser som en del i det dagliga.

Stiftelsen Non-Violence

Non violence

Stiftelsen Non-Violence arbetar för att inspirera, engagera och motivera unga människor att förstå̊ hur man löser konflikter utan våld.

Stiftelsen Nordens Ark

NordensArk

Stiftelsen Nordens Ark arbetar med biologisk mångfald och med att ge utrotningshotade djur en framtid. På Nordens Ark bedrivs naturvård, uppfödning, forskning och utbildning.

SKOOLER

Skooler

Skooler är en utbildningsplattform för Microsoft 365. Samskolan är en samarbetspartner med inriktning mot svensk läroplan.

Nätverk Gymnasieskola

Samskolan samarbetar med Rudebecks, Donner, IHGR och Polhem i ett nätverk för gemensamma studiedagar, betyg och bedömning mm.

Nätverk Grundskola

Samskolans högstadium samarbetar med Bööskolan, Skälltorp, ISGR och Glöstorp avseende erfarenhetsutbyte, skolans reformarbete mm.