Lågstadiet

Lågstadiet är samlingsnamnet för Förskoleklassen och årskurs 1, 2 och 3.
Lågstadiet har sina lokaler i villorna på Föreningsgatan.

På lågstadiet går barnen i fyra år. Man börjar som 6­-åring och går det första året i Förskoleklass, tillsammans med ca 48 andra barn.

Förskoleklassen, som har sina lokaler på våning 2 och 3 på Föreningsgatan 17, delas upp i 3 grupper under en del arbetspass. Eleverna i Förskoleklassens grupper har det mesta av sin verksamhet i sina hemklassrum men gör ibland utflykter till någon annan av Lilla skolans alla andra lokaler.

Montessoripedagogiken genomsyrar allt arbete

I Förskoleklassen blandas lek och lärande med inomhus­ och utomhusaktiviteter. Montessoripedagogiken genomsyrar allt arbete, där verksamheten utgår från en helhetssyn på eleverna och elevernas behov. Verksamheten syftar till att stimulera elevers utveckling och lärande, förbereda eleverna för fortsatt utbildning samt främja allsidiga kontakter och social gemenskap. För att ge eleverna en mjuk och naturlig övergång mellan skolans olika verksamheter har också Förskoleklassen ett nära samarbete med såväl Förskola som Grundskola.

Årskurserna 1, 2 och 3

Från och med årskurs 1 är skolan tvåparallellig, vilket innebär att vi har två klasser med cirka 26 elever i varje klass i vardera årskurserna 1, 2 och 3. Dessa klasser är sammanhållna under de tre återstående åren på lågstadiet. De båda klasserna i respektive årskurs 1, 2 och 3 har sina klassrum belägna nära varandra vilket gör att de ofta kan samarbeta över klassgränserna.

De flesta av klasslärarna är dubbelutbildade

Förutom sin klasslärare, som har sin klass i de flesta ämnen, har även eleverna särskilda övningslärare i slöjd, musik och idrott. Undervisningen i dessa ämnen har vi i välutrustade och lockande lokaler. Dessa ämnen tar upp ungefär en femtedel av elevernas skoltid, lite beroende på vilken årskurs eleverna går i. Från årskurs 3 läser eleverna också sitt första främmande språk, engelska. De flesta av lärarna är dubbelutbildade, vilket innebär att de har såväl akademisk examen som Montessorilärarexamen, då vårt arbetssätt är starkt inspirerat av Montessoripedagogiken.

Fritidshem med stor tonvikt på utevistelse och kreativt arbete

Till varje årskurs finns ett tillhörande fritidshem och några av fritidspedagogerna arbetar också med eleverna under förmiddagen i skolan. Fritidshemmet är en del av skolan och verksamheten, som regleras i skollagen. Fritidshemmets syfte är att komplettera utbildningen i skolan, och fritidshemmet ska enligt skollagen stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid och rekreation. På fritids erbjuds eleverna aktiviteter som idrott, lek, dans, bordtennis, temaarbeten, färg och formarbeten, ibland även läxläsning och mycket annat som eleverna tycker är roligt. Vi utgår från elevernas behov, intresse och önskemål. På fritidshemmet läggs stor tonvikt på utevistelse och kreativt arbete.

Fritidshemmet öppnar klockan 07.00 och har öppet efter skoldagens slut fram till 17.30 samt på de flesta av loven förutom sommarlovet.

ANSVARIGA

ledning marie 2

Bitr. rektor & tjf. chef
Marie Hansson
Tel. 031 – 63 19 92
marie.hansson@samskolan.se

Karin 1

Bitr. rektor
Karin Skiöldebrand
Tel. 031 – 63 19 62
karin.skioldebrand@samskolan.se

 • Musik

  På Samskolan präglas läroprocesser av sinnliga, estetiska, fantasifulla och praktiska sidor. Detta för att utveckla och stötta en meningsfull kunskapsutveckling som ökar elevens förmåga att se, och att verkligen förstå vad hon ser.

  Läs mer om vår profil: Musik
  Musik

På lågstadiet

 • Mänskliga rättigheter

  Mänskliga rättigheter

  Samskolan har stort fokus på arbetet med mänskliga rättigheter.

 • Djur i världen

  Djur i världen

  Eleverna i förskoleklassen är i en ålder då de är mycket nyfikna på sin omvärld och de har arbetat med temat ”Djur i världen”.

 • Månadens konstnär

  Månadens konstnär

  Den oändliga raden av Månadens konstnärer på Lilla skolan.