lasaret gr sa dagen

Traditioner

SA-dagen

På Identitetsdagen (f d ”SA-dagen”) bjuder Samskolans nior in föräldrar, släkt och vänner och presenterar sitt SA-arbete från läsåret.

Under höstterminen arbetar åk 9 med olika teman, t ex ”Identitet”, ”Diskriminering”, osv. Arbetet är kopplat till läroplanens del om värdegrund. Eleverna får inom temat välja ett område och skriva ett arbete med syfte, frågeställning, undersökning, resultat och analys.

En lördag på höstterminen öppnas skolan och det redovisas arbeten, visas konst och spelas musik en hel förmiddag. Självständigt Arbete (SA) har funnits på Samskolan sedan 70-talet, och SA-dagen för niorna har varit Grande Finale sedan i början av 2000-talet.

Arkivbilder

SA-dagen

Liknande traditioner