lasaret stora avslutning

Traditioner

Jul- och våravslutningarna

Samskolans stora och högtidliga avslutningar (på Operan, Konserthuset eller Svenska Mässan) blir minnen för livet. Kören och orkestern framträder och ackompanjerar solister och grupper.

Stora Skolan är avslutningarna, både innan jullovet och sommarlovet, viktiga traditioner. Julavslutningen är oftast på Göteborgs Konserthus och är en föreställning som brukar präglas av lugn och eftertänksamhet, medan sommaravslutningen (Göteborgsoperan eller Kongresshallen) mer är en fest i färg och glädje. Båda avslutningarna består i hög grad av musiknummer som framförs av elever på skolan, alltid programpunkter eleverna har bestämt själva och som sedan musiklärarna arrangerat upp för kör, full stråk- och blåsorkester och solister, även om det alltid finns utrymme för mer traditionella nummer, dans, spex och till och med akrobatik. Själva föreställningen följs alltid av stipendieutdelning och avtackningar. Avslutningarna är inte tillgängliga för allmänheten.

Arkivbilder

Våravslutningar

,

Jul- och våravslutningarna

Liknande traditioner