lasaret stora avslutning

Traditioner

Jul- och våravslutningarna

Avslutningarna på Samskolan är alltid en värdig avslutning på terminerna. Julavslutningen är på Göteborgs Konserthus och våravslutningen på GöteborgsOperan.

Stora Skolan är avslutningarna, både innan jullovet och sommarlovet, viktiga traditioner. Julavslutningen är alltid på Göteborgs Konserthus och är en föreställning som brukar präglas av lugn och eftertänksamhet, medan sommaravslutningen på GöteborgsOperan mer är en fest i färg och glädje. Båda avslutningarna består i hög grad av musiknummer som framförs av elever på skolan, alltid programpunkter eleverna har bestämt själva och som sedan musiklärarna arrangerat upp för kör, full stråk- och blåsorkester och solister, även om det alltid finns utrymme för mer traditionella nummer, dans, spex och till och med akrobatik. Själva föreställningen följs alltid av stipendieutdelning och avtackningar. Avslutningarna är inte tillgängliga för allmänheten.

Arkivbilder

Våravslutningar