lasaret gy vmjuridik

Traditioner

SM i juridik

Kan husköpet hävas om äktenskapet spricker inom fyra år? Om ett avtal kan innehålla ett sådant villkor var en av frågorna elever ur årskurs tre hade att lösa i det skriftliga provet i Skol­-SM i juridik. Nio fyrmannalag arbetade intensivt i tre timmar för att reda ut och besvara 15 juridiska frågor med lagboken som enda hjälpmedel.

På Samskolan finns möjlighet att läsa tre kurser i juridik och det är i den sista kursen som tävlingsmomentet Skol-­SM i juridik genomförs. Att delta i tävlingen passar bra in i juridikundervisningen eftersom lösning av juridiska problem är en viktig del i de tre juridiska kurserna.

2016 debuterade Samskolan i tävlingen som lockade 140 lag från hela landet. De fyra bästa skolornas bästa lag möts i ett avgörande rättegångsspel i rättssalen på Stockholms Universitet. Ett av lagen kommer från Samskolan.

”Samtliga våra lag gjorde goda insatser och det krävdes målfoto mellan tre lag för att utse Samskolans vinnande lag”, berättar läraren Jonas Winbo.

Eleverna har förberetts för tävlingen bland annat genom konkreta tips och råd från yrkesverksamma jurister på advokatbyråerna Vinge och Mannheimer & Swartling. Inför rättegångsspelet, som är en rättegång i form av ett rollspel, väntar dels utformande av viktiga juridiska dokument men även förberedelser av muntlig juridisk argumentation. Det gäller att övertyga domaren om att du har rätt och motparten fel. En uppgift som eleverna ofta tycker är stimulerande.

Undrar du förresten över frågan i rubriken? Nej, ett sådant villkor är inte förenligt med Jordabalkens regler, vilka styr hur en fastighet kan överlåtas.

SM i juridik

Liknande traditioner