lasaret stora varsang

Traditioner

Vårsång

En av Samskolans stolta traditioner på stora skolan är den traditionella Vårsången med mösspåtagning, manskör och vårtal. Även i år gjorde Samskolan sitt bästa för att våren skulle känna sig välkommen.

På valborg samlas stora skolans alla elever och personal på skolgården för att välkomna våren. Samskolans manskör bjuder på traditionsenlig sång och elevrådets ordförande håller tal. De blivande studenterna tar på sig sina halmhattar, vilket är den officiella starten på treornas nedräkning inför studenten. Efter samlingen bjuder Samskolans bambapersonal på korv på skolgården.

Liknande traditioner