lasaret lilla manadens konstnar

Traditioner

Månadens konstnär

Vad har Piet Mondrians geometriska målningar med Jan Lööfs Skrotnisse att göra? Vad har Guiseppo Garimboldos fruktcollage med Yayoi Kusamas psykedeliska måleri att göra? Ja, förmodligen ingenting förutom att de alla varit en i den oändliga raden av Månadens konstnärer på Lilla skolan.

Kunskapsutveckling förutsätter kulturmöten och förmåga att kunna sätta sig in i andras tankesätt och värderingar, att kunna föreställa sig saker. Det är i detta perspektiv som estetiken i skolan spelar en viktig roll och både stärker och utmanar elevernas egna kulturella erfarenheter.

Eleverna lär sig också om den tid och det samhälle konstnären verkat i

Med konstens hjälp fördjupas elevernas lärande och kunskaperna får en mer mångfärgad klangbotten. Med konstens hjälp ställs de invanda föreställningarna på prov. Konstnären har i alla tider utgjort både ett hot mot det rådande och ett hopp om förändring. Ur konsten föds ny konst, och nya sanningar uppstår. Med Månadens konstnär, som är ett arbete där samtliga elever i lågstadiet under en månad arbetar med en utvald konstnär, får eleverna lära sig mycket, inte bara om den aktuelle konstnären, utan också om den tid och det samhälle konstnären verkat i.

Genom att pröva olika uttryckssätt lär sig eleverna att verkligen se konst

Med Månadens konstnär får eleverna pröva på en mängd olika tekniker och uttryckssätt och deras egna palett och repertoar blir, i takt med att åren går, allt mer mångsidig och fyllig. Med Månadens konstnär blir eleverna tryggare både i sitt eget utövande och i analyserandet av konstens innehåll. De utvecklar helt enkelt sin förmåga att se, att verkligen se! Eleverna gör museibesök, tittar på filmer och studerar i böcker. I slutet av varje period smyckas skolan av alla elevernas härliga produktioner. Det är en upplyftande känsla att möta dessa fantastiska elevalster som talar till oss från skolans alla väggar.

Yayoi Kusamas akvareller och Guiseppo Garimboldos fruktcollage. Uttrycken är många och oändliga!

,

Månadens konstnär