lasaret gy stockholmsresan

Traditioner

Stockholmsresan

Det är otroligt viktigt att som gymnasieelev på Samskolan blicka utåt och få ett vidare perspektiv. Därför reser alla gymnasieelever till Stockholm för att bland annat besöka riksdagen.

På gymnasiet arbetar Samskolan aktiv med att ge eleverna perspektiv på sin omvärld, och som ett led i detta är ett besök vid Sveriges Riksdag obligatoriskt. Beroende på vilket program man går är det olika i vilken årskurs man åker till Stockholm (Samhällsprogrammet åker exempelvis alltid i årskurs 1, eftersom de har andra resor i årskurs 2 och 3). Lärarna i Samhällskunskap brukar tillsammans med klassföreståndarna ansvara för resorna, som alltid har ett mycket seriöst upplägg och skolstyrda aktiviteter under hela resan, även om en övernattning på vandrarhem eller enklare hotell ingår.

På Riskdagen är studiebesöket alltid lett av en guide, och målsättningen är alltid att eleverna skall få se hur arbetet sker i vardagen för riksdagsledamöterna, men även hur utskottsarbete görs, kanske se en diskussion i plenisalen och också en egen frågestund med en riksdagsledamot om det är möjligt. I Stockholmsbesöken brukar också andra aktiviteter ingå, såsom besök på Livrustkammaren, Centrum För Levande Historia, Naturhistoriska Riksmuséet eller mer programspecifika såsom Riksbanken eller något mediehus.