lasaret gr mellan musikfestival

Traditioner

Musikfestival

En gång om året, två föreställningar. Ja så är det när eleverna i årskurs 6 i maj redovisar sitt halvårslånga musikprojekt. En kvällsföreställning och en morgonföreställning med samtliga elever i sexan på Lorensbergsteaterns scen. Häftigt! Men vad har hänt innan?

Eleverna enas om ett gemensamt tema

I skiftet november/december introducerar våra musiklärare den återkommande Musikfestivalen för årskurs 6. Eleverna enas om ett gemensamt tema för årets skrivande. Någon gång var det Kärlek, en annan gång Eld och ytterligare en tredje gång Vänskap. Förutsättningarna för arbetet presenteras. Alla är med, alla komponerar musiken, alla skriver texterna, alla väljer instrument, alla ”repar”, alla framträder. Språken att skriva på är, förutom svenska och engelska, också tyska, spanska eller franska. Texterna får inte vara kränkande men gärna underfundiga.

Musikstilarna och instrumenten är många

Lärare och elever kommer överens om gruppsammansättning och det brukar bli drygt ett tiotal band med mellan 5 och 8 bandmedlemmar. De använder många instrument, så som piano och trummor, fiol och elbas, klarinett och banjo, synt och gitarr, cello och harpa. Även musikstilarna är många, då det blandas mellan rap och visa, hårdrock och ballader, smörsång och pop, blues och jazz. Under vårterminens början skrivs och komponeras det för att i april starta den intensiva träningsperioden. Nu skall harmonierna sättas och kompet fästas. Nu skall sången tränas och koreografin slipas. Nu skall programblad författas och tryckas. Nu närmar sig den stora finalen och all tillgänglig lektionstid och fritid nyttjas för att slipa på detaljerna inför de stora framträdandena på Lorensbergsteatern. Två härliga föreställningar sprakande av kreativitet, lust, uppfinningsrikedom och glädje! Föreställningar där eleverna i årskurs 6 har gjort allt.

I den nedsläckta salongen är förväntningar höga inför årets två föreställningar.

musikfestival