profil stora bild

Profiler

Bild

Runt om i Samskolans korridorer hittar man både tavlor och lerfigurer, gjorda av elever, som lyser upp elevernas tillvaro. På Samskolan får eleverna lära sig att skapa utifrån sina egna förutsättningar. Bild spelar en viktig roll i undervisningen på Samskolan, då det ger eleverna både en personlig och kunskapsbaserad utveckling.

Bild kan rensa från stress och bekymmer

Bild är ett kreativt ämne som hjälper eleverna att utvecklas genom att testa andra sätt att uttrycka sig på, utöver det teoretiska. Det är skönt att gå från en superteoretisk lektion till en skapande, då bild ger eleverna en liten paus, och en stund att ladda om sinnet och humöret. Som bildlärare upplever jag att eleverna fylls med självförtroende och stolthet när en bild eller tavla blir klar. Bild låter eleverna ta egna initiativ och utveckla sina egna förmågor, vilket man kan dra nytta av även inom andra områden. Att veta att man är duktig på något, oavsett ämne, leder till en mycket bättre självkänsla hos våra elever.

Eleverna utvecklar sin förmåga att uttrycka sig genom sitt skapande

Samskolan upplever en stark passion till ämnet Bild. Det handlar mycket om att vilja dela en känsla och en upplevelse av allt man kan skapa och uttrycka, oavsett om det är vackert, fult, stark eller svagt. Längtan efter att få försvinna i en process av skapande som leder framåt. En enkel svart blyertspenna, svag eller stark, som skrafferas över det vita arket i gråskalor, dagrar, linjer och spänst. Finns det ljus så finns det skuggor och volym. Så enkelt, så kraftfullt, men samtidigt känsligt och svagt. Att låta akvarellfärgen blandas och styras, och se nya nyanser och färger. Att våga testa. Att prova oljepastellens kladdiga och kraftfulla styrka, för att sedan växla över till torrpastell som är softigt, tunt och transparent. När man skapar dyker det upp en inneboende känsla i kroppen. Det är härligt att både få beröm, och att ge beröm. Att få dela med sig av sin uttrycksprocess, sina misstag och även sin glädje över att lyckas.

En fantastisk bildsal som inspirerar till kreativitet och passion

I årskurs 7 och 8 är det mycket tydliga teknikuppgifter i Bilden på Samskolan. Lektionerna är styrda men eleverna ges ändå stor frihet. Det är som att lära sig att läsa. Om du förstår grunderna är det enkelt. Vi övar och testar tillsammans, och bygger på och breddar vår kunskap. Eleverna får tydlig bedömning och återkoppling hela tiden. I årskurs 9 gör alla en personlig resa och en presentation. ”Det här är jag och jag är stolt över mina bilder och det jag kan”. Det är en bildresa där det finns en röd tråd genom hela resan. Vi tränar på tills det känns bra, och använder SA­passen för att få hjälp och återkoppling. Det är roligt att se och förstå hur långt eleverna kan nå efter tre år.

Själva bildsalen är mycket vacker med fin inredning och med stora takfönster som ger ett luftigt utrymme. I bildsalen finns mycket bra material i form av färger, tavlor, papper och penslar. Samskolan är unik på det sättet att vi skapar med eleverna. Vi vill att tiden på Samskolan ska finnas kvar inombords. Att det ska komma stunder i vardagen när vissa bitar kan tas fram, och vara till glädje och nytta och förståelse. Som bildlärare försöker jag att lämna avtryck hos alla, och en glädje för kreativitet och passion.