profil forskolan skapande

Profiler

Skapande

I en förskola är skapandet en stor, naturlig och viktig del av vardagen. Det är på detta sätt som barnen uttrycker sig, bearbetar intryck på och beskriver sin värld. Vi möjliggör för dom som inte har så många ord, att istället uttrycka sig med sina händer.

Med hjälp av skapandet lär man sig mer om sig själv och om omvärlden

Vi tycker det är viktigt att barnen får rika möjligheter till skapande aktiviteter, bra material och att lokalerna är anpassade efter skapandet. De ska få pröva olika konstnärliga tekniker i tidiga åldrar. Att få utvecklas inom skapande områden tycker vi är viktigt för barnets sätt att ta till sig kunskap och för att utvecklas som individer. Det är ett sätt för barnen att få utforska och kommunicera. Detta måste man få träna sig på, liksom allt annat här i världen. Genom att få hålla på och experimentera och träna, bli förevisad och få hjälp så ger vi barnen ytterligare redskap. På Samskolan är det en god tradition att arbeta mycket med skapandet och det är ett sätt att lära sig mer om sig själv och om omvärlden.

Fantasin får blomma ut

Vi värdesätter och uppmuntrar skapandet med barnen. I alla grupper finns det möjlighet till skapande i olika former och vi har också en liten ateljé där grupperna kan få skapa när de så önskar. I det skapande arbetet kan även den som inte har så många ord uttrycka sig med sin hand. I det skapande arbetet får fantasin blomma ut och alla sinnen stimuleras. Barnen tränar sig i olika tekniker och blir skickligare. De har också fler uttrycksmöjligheter. De bidrar till att miljön blir trevligare genom exempelvis deras bilder på väggarna och deras sånger i lokalerna.

Vårt mål med skapandet är att barnen ska utvecklas till lyckliga, vetgiriga och kommunicerande människor. Att de också kan ta del av samhällets konstutbud är ett extra mervärde.

Genom estetiska läroprocesser blir barns ”kunskapande” mer innehållsrikt. Det är berikande för barnen att kunna uttrycka sig med hjälp av olika konstnärliga tekniker, det ger dem ytterligare ett språk att kommunicera med i framtiden.

Skapande