lasaret forskolan gronflagg

Traditioner

Grön Flagg

Förskolan på Samskolan har ”Grön Flagg”- certifikat. Det betyder att vi varje år arbetar mot nya mål för hur vi ska arbeta med barnen för att skapa ett varsamt förhållningssätt till oss själva och vår omgivande miljö.

För 20 år sedan startade Håll Sverige Rent undervisningsverktyget Grön Flagg som används av skolor och förskolor i 238 av Sveriges 290 kommuner. Genom att arbeta med Grön Flagg hittar vi i Samskolans förskola bra metoder för att arbeta med hållbarhetsfrågor på ett åldersadekvat sätt. Vi betonar i arbetet respekten och nyfikenheten inför för allt levande och vi vill skapa en kärlek och förundran inför vår natur. Varje år sätter vi upp mål för vårt arbete inom något av områdena klimat & energi, kretslopp, kemikalier, livsstil & hälsa, närmiljö, konsumtion eller vattenresurser.

”Förskolan ska lägga stor vikt vid miljö¬ och naturvårdsfrågor. Ett ekologiskt förhållningssätt och en positiv framtidstro ska prägla förskolans verksamhet. Förskolan ska medverka till att barnen tillägnar sig ett varsamt förhållningssätt till natur och miljö och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Verksamheten ska hjälpa barnen att förstå hur vardagsliv och arbete kan utformas så att det bidrar till en bättre miljö både i nutid och i framtid.”
Ur Läroplan för förskola Lpfö 98

Grön Flagg

Liknande traditioner