lasaret gr mellan tartkavalkad

Traditioner

Tårtkavalkad

I slutet av maj pryds förbindelsegången som sammanbinder villorna på Föreningsgatan med en färgsprakande kavalkad av de för ögat och gommen mest lockande kreationer man tänkas kan ­ – tårtkavalkaden. Häftigt! Men vad har hänt innan?

Eleverna skapar en konstfärdig, lockande och säljande tårta

IMG 0655

Många ämnen och förmågor är det som kombineras i arbetet som vi kallar Tårtkavalkaden. Eleverna arbetar enskilt eller i par med att skapa en konstfärdig, lockande och säljande tårta. Först måste en idé kläckas, en idé som sedan skall förverkligas. Processen och tankarna måste dokumenteras och presenteras, och allt ska mätas mot det regelverk och de instruktioner som satts upp i förväg.

Detta arbetssätt är på inget sätt ovanligt i skolan, men då det denna gång handlar om att skapa en tårta blir det mer spännande och lockande än många andra gånger. Varje elev eller par skapar en tredimensionell tårta i naturlig storlek. Tårtan tillverkas i material som inte kan ruttna och får ha en area på max 250 cm^2. Tårtan ska kunna hängas på väggen eller i taket utan att tappa sitt material eller gå sönder. I dokumentationen skall grunderna framgå för idén, vilka material som används samt vilka tekniker som används vid konstruktionen. En skiss eller ritning skall ligga till grund för en detaljerad skalenlig ritning. Dokumentationen ska avslutas med en sammanfattning och utvärdering där de ska svara på de här frågorna: Vad har du gjort? Hur har du gjort det? Varför gjorde du just så? Vilka material använde du? Vilka tekniker använde du? Blev du nöjd? Vad kunde du gjort annorlunda för att utveckla din tårta? Avslutningsvis skall tårtan inför utställningen namnges och beskrivas på ett ”säljbart” sätt. Tårtkavalkaden är ett projekt där enbart fantasin sätter gränserna!

En omröstning, där samtliga på lilla skolan är röstberättigade, avgör vilket bidrag som blir Årets Tårta.

Tårtkavalkad