Förskolan

 • Bild

  Bild är ett område fyllt med skaparglädje och en möjlighet att uttrycka sig på andra sätt.

  Read More

 • Rörelse

  Barn har ett behov av att röra sig och är ständigt i rörelse det är ett självklart uttryckssätt i lekar och i det sociala samspelet.

  Read More

 • Musik

  Musik berikar oss alla på olika sätt både genom att lyssna och glädjen att sjunga tillsammans.

  Read More

 • I förskolan arbetar vi med barnens inneboende förmåga att lära och utvecklas. Barnen har en stark upptäckarvilja, och vårt arbete är att observera barnen och kunna ge dem rätt sorts stimulans. Maria Montessori sa ”Följ barnet” och det är en ledstjärna för oss.

  Read More

 • Utemiljö

  Utomhuslek är bra för motoriken, lekförmågan och hälsan. Våra barn är ute minst en längre stund varje dag, oavsett väder. I nära anslutning till deras lokaler ligger lekgårdar som är anpassade efter barnens lekar. Det är en trygg och säker miljö där lärarna har god överblick.

  Read More

 • Skapande

  I en förskola är skapandet en stor, naturlig och viktig del av vardagen. Det är på detta sätt som barnen uttrycker sig, bearbetar intryck på och beskriver sin värld. Vi möjliggör för dom som inte har så många ord, att istället uttrycka sig med sina händer.

  Read More