All systems nominal.

Skooler, Skola24, Adela & Microsoft 365 is up and running.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *