FN dagen Lilla 2023

Nyheter

FN-dagen

Veckorna innan höstlovet arbetades det mycket i alla våra grupper med fokus på FN. Det har varit samtal i mindre grupper och i klasser, kreativa aktiviteter i bild och samtal om Non-Violence med hjälp av vår knutna revolver.

Torget har blivet en utställningshall med spår av alla aktiviteter som skett i klassrummen. Sista dagen innan lovet hade vi en FN-SAMS tillsammans med Förskoleklass upp till årskurs 6. Sång och musik och reflektioner kring Barnkonventionerna var temat. Vi hade alla pärlat armband som vi hade på oss och varje pärla symboliserade något som Barnkonventionen har bestämt vad varje barn har rätt till.

FN-flaggan var hissad för att fira en viktig dag som uppmärksammade deras viktiga arbete i en just nu mycket orolig tid.

FN-dagen

Liknande nyheter