aktualiteter forskolan flyta sjunka

Nyheter

Naturvetenskap i förskolan

Varför flyter äpple men inte potatis?

Våra förskolebarn har utforskat och experimenterat med några naturvetenskapliga fenomen. De har ställt sig frågorna:

  • Varför flyter äpple men inte potatis?
  • Varför sjunker lerklumpen medan samma lera i form av en båt flyter?
  • Kan man se luft?

Se dokumentation från arbetet i artikeln.

Naturvetenskap i förskolan

Liknande nyheter