var jord2

Nyheter

Vår jord

Än en gång har förskoleklassen med sina tre grupper ställt ut på ”Torget” med en mångfald av olika tekniker och uttryck och visar upp fina bilder och skulpturer. Det som är gemensamt är att det handlar om utvecklingen från ”The Big Bang” och jordens utveckling till djur från dåtid till nutid. Barnen tycker att de lärt sig mycket – det känns som om man rest på riktigt! Barnen har berättat om att ”Jorden” rör sig hela tiden fast man inte känner det och har en måne. Längst upp i Sverige kan det vara ljust både på dagen och natten. Vi visste inte att det fanns så mycket olika djur i världen! Fåglarna utvecklades från dinosaurier och människan härstammar från apor.

Mycket fakta och många reflektioner har gjort under den här läroperioden och intresset är väckt för mer fakta och kunskap om vår jord.

Vår jord

Liknande nyheter