aktualiteter gr alice gp

Nyheter

Alice Teodorescu (GP)

Som ett led i det övergripande temat för årskurs 9, ”Identitet” hade vi den 25 augusti besök av Alice Teodorescu, politisk chefredaktör och en framträdande person på Göteborgs-Postens ledarsida, själv med bakgrund som flykting från Rumänien.

aktualiteter gr alice 2 gp

Föreläsningen som Alice gav, handlade om hur människor på olika sätt finner vägar att få självförtroende och lyckas i livet, att ”hitta sig själv”. Man kan ägna sig åt många olika saker, t ex musik, konst, religion, politik …  som man blir förtrogen med och kan identifiera sig med. Eleverna i årskurs 9 på Samskolan arbetar på hösten i nian med sådana här frågor i sitt SA-arbete.

Genom att förstå och höra andras historier om vad som har format deras liv, människor med olika bakgrund, kan man lättare förstå andra människors liv. Man ökar förmågan att förstå sig på mångfalden. Alice berättade om sin väg in i det svenska samhället från det att hon som liten flicka kom från Rumänien till Sverige och stegvis lyckades att integreras in i den svenska kulturen. Hennes berättelse berörde på många sätt begreppet identitet och mångfald.

Alice Teodorescus föreläsning var alltså en start på det SA-arbete eleverna i årskurs 9 genomför under hösten och vars slutpunkt är SA-dagen ”Öppet hus”  lördagen den 19 november, då föräldrar och syskon är välkomna för att se vad eleverna har åstadkommit med i temat ”Identitet”.

,

Alice Teodorescu (GP)

Liknande nyheter