profil forskolan rorelse

Profiler

Rörelse

Barn har ett behov av att röra sig och är ständigt i rörelse det är ett självklart uttryckssätt i lekar och i det sociala samspelet.

Rörelse är en förutsättning för utveckling både när det gäller grovmotorik och finmotorik.Framförallt för de yngre barnen är de viktigt att även den inre miljön har utmaningar som tränar balans och andra motoriska färdigheter. De äldre barnen varierar sina arbetsställningar med att sitta antingen på stol eller matta och hämtar och lämnar de arbeten de håller på med så rörelsen är inbyggd i aktiviteten. Barnen är också ute varje dag i ur och skur på sina gårdar och där finns lekmaterial med lite för alla. Den fria leken brukar också uppmuntra rörelse i allt vad som görs under ett år. Varje årstid berikar och uppmuntrar olika aktiviteter alltifrån vattenlek efter regn och glädjen att vara ute i snön när den finns.

En stor glädje under veckan är när vi också kan ha rörelse i en fullt utrustad idrottssal som finns på skolan. Där man kan utnyttja redskap och yta för många olika färdigheter och givetvis ha rörelselekar och utveckla det sociala samspelet med varandra. Avslappning är också en skön känsla att bli medveten om och extra härligt efter en aktiv stund i idrottssalen Varje grupp gör också utmarscher/promenader till studiebesök och i närmiljön. Skolan är ju centralt placerad i Göteborg och det brukar fungera mycket bra med promenader till det mesta som t.ex. museum och Slottsskogen som är frekventa besöksmål. ”Lussedansen” är en stor årlig tradition på vår skola sedan mer än 100 år och sker någon gång i december. Alla grupper dansar då varsin folkdans och det gör vi tillsammans en em/kväll i december då vi också bjuder in föräldrar som publik. Vi dansar äldre svenska folkdanser som vi sjunger och dansar. Alla bär då också folkdräkt vid detta tillfälle som skolan har möjlighet att låna ut.

Rörelse

Liknande profiler